Uit het archief van www.buddha-dharma.nl
HUÁNGBÒ XĪYUN,
de aanstichter van linji- / rinzai-zen, en sŏn


Naar de oertekst door Pei Xiu, in 857 definitief opgetekend, in 1947 naar het Engels vertaald door Chu Ch'an en gepubliceerd door de Buddhist Society in Londen. De vertaling is in de Nederlandse versie voorzien van wijzigingen voorzover dat nodig wordt geacht.

De eerste uitspraak:

Dit zei de meester tegen me: Alle boeddhas en alle wezens zijn niets anders dan mind(1); verder niets. Deze mind die er al was is ongeboren en onvernietigbaar(2). Ze is groen noch geel, heeft vorm noch niet-vorm. Het is niet zoiets als een ding, bestaand(3) of niet bestaand, oud of nieuw. Het is lang noch kort, groot noch klein; het is buiten alle (alles wat voorgesteld kan worden) limieten, maten, namen, woorden, en wat voor methode dan ook maar gebruikt zou kunnen worden om het tot iets concreets te maken. Het is de substantie recht voor je — klets er over en je gaat in de fout. Het is als de onmetelijke ruimte, grenzeloos, onvatbaar. Deze mind is boeddha, en verschil tussen boeddha en de wezens is er niet. Maar de wezens zijn gehecht aan (ervaarbare) vorm en zoeken boeddha er dus buiten. Door het te zoeken verliezen ze het, want dan gebruik je boeddha om boeddha te zoeken, en gebruik je mind om mind vast te stellen. Al zouden ze er aeonen lang hun best voor doen, ze zullen het (op die manier) niet bereiken. Ze weten niet hoe ze de gedachtenstroom een halt moeten toeroepen en hun zorgelijkheid achter zich moeten laten. Boeddha is recht vóór je, (in real time) want dit, mind, is boeddha en boeddha is alle wezens.(3) Noch is het inferieur wanneer manifest in of aan gewone wezens, noch is het superieur wanneer het in of aan boeddha manifesteert.


(1) Mind wordt onvertaald gelaten. Huángbò gebruikt het woord yixin, "één mind", of eerste of hoogste mind, dat niet te verwarren valt met het "universeel bewustzijn", Atman, of Brahman uit vedische en hinduïstische denkrichtingen.

(2) Zie de bijlage

(3) You respectievelijk feiyou (spreek: jów).

(4) "... ieder individu is immanent aanwezig in de veelvormigheid, en de veelvormigheid is immanent aanwezig in het individu," is een gezegde dat voorkomt in de Avatámsaka soetra, een Zijderoutekest die werd opgetekend door een stroming die tussen het vroege en het latere boeddhisme in moet hebben gestaan. Of deze stroming werd gevormd door vanuit China gemigreerde monnik-filosofen, of dat het een Indiase of Centraalaziatische bron heeft, moet nog vastgesteld worden.

[*] Skr. staat voor de boeddhistisch- of hybrid-sanskriet-canon uit het Kleine Voertuig die in de chinees-boeddhistische traditie bewaard wordt als de āgama.
Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme