Uit het archief van www.buddha-dharma.nl


Nalandā

2022, 2024


MSN News(1) van 28 maart 2022 nam een artikel over van de indiase krant The Print. De directe aanleiding was de viering van Onafhankelijkheidsdag, en de nadruk kwam te liggen op de Nālandā Universiteit, tien kilometer verwijderd van de nu oudheidkundige site.
Een begeleidende foto liet zien dat het nieuwe universiteitsgebouw ontworpen is naar het model van de restanten van de imposante stoepa op het terrein van de antieke vestiging. Daarmee is het voorbeeld gevolgd van een van de boeddhistische vihāra te Kushināgar die de vorm heeft gekregen van de grote stoepa waaronder Boeddha's as begraven werd.

Een van de onderwerpen van studie aan Nālandā Universiteit, dus niet meer "Nava Nālandā (nieuw Nālandā), was op moment van publiceren het werk aan een "historische studie naar de verschijning/verbeelding van vrouwen in het boeddhisme", met als toevoeging "de verborgen juwelen van de Drukpa Kagyu lineage en de Mahāvīra (een meervouds-s is niet nodig) van het vroege India (8ste-9de eeuw)."
De vermelding van de Drukpa Kagyu betekent dat hier financiering plaatsvindt vanuit de in India en Bhutan niet al te kleine stroming die tot september/oktober 2021 onder leiding stond van de Gyalwang Drukpa ('Gyalwang Drukpa' is een titel, geen eigennaam). Wie hem sindsdien heeft opgevolgd was op 28 maart 2022 nog niet bekendgemaakt. De vrouwenafdeling van zijn gemeenschap, met aan het hoofd een Britse, na enige tijd vergezeld van een Franşaise heeft zich doorheen de jaren als erg activistisch betoond; zij zijn de organisatoren geweest van breed gedragen fietstochten voor het goede doel en andere activiteiten.

Nālandā's Vice-Kanselier Sunaina Singh woonde op moment van schrijven sinds 2017 als enige staflid op de campus, het jaar waarin het eerste deel van de bouw gereed kwam. In 2021 was 80% gereed. De campus omvat dan ook ca 200 gebouwen en gebouwtjes, zowel voor onderwijsdoeleinden, als voor bewoning, recreatie en culturele activiteiten. Sunaina Singh verwachtte in maart 2022, aldus de verslaggever, dat meer docenten op de campus zouden gaan wonen. In die dagen verbleven een niet genoemd aantal studenten, en ook de docenten in "makeshift hostels" in de stad Rajgir, drie kilometer verderop. Rajgir heet in de Pāli-canon Rájagaha.
De Kanselier, d.w.z. in 2022, is Prof. Vijay Bhatkar.

(1) "https://www.msn.com/en-in/news/other/400-acre-campus-painted-with-nostalgia-an-asian-melting-pot-how-nalanda-2-0-is-taking-shape/ar-AAVvLUy?ocid=FinanceShimLayer"


2024

In een ellenlang bericht van 19 juni 2024 werd verslag gedaan van de inauguratie van een nieuwe campus op het terrein van Nālandā, meer bepaald de NālandāUniversity. Op een foto die werd geleverd door persbureau ANI zien we geen enkele representant van het boeddhisme, althans niet onderscheiden door kleding of niet-haardracht. De archeologische site en de nieuwe universitaire vestiging zijn twee gescheiden entiteiten geworden.
De inwijdings-ceremonie werd bijgewoond door India's Premier, de Minister van buitenlandse zaken, de deelstaat-Premier en een 17-tal ambassadeurs gestationeerd in India. Het is in Azië niet ongebruikelijk dat monialen te laag p de ladder worden geacht om zich in dergelijk hoog gezelschap te mogen laten fotograferen. Ze doen er bij zo'n evenement eigenlijk ook niet toe; alleen de luidste hanen mogen kraaien.
Op dit moment wordt er lesgegeven in Buddhist Studies, Geschiedenis, Filosofie en Vergelijkende Godsdienstwetenschappen, Ecologie en aanverwante studies, en "Sustainable Development and Management".
Waar die nieuwe campus voor dient meldde het bericht niet, wel werd de Minister voor Buza geciteerd waar hij nadruk legde op goede en nauwere betrekkingen met omliggende landen.

Alles tesamen genomen is Nālandā geen oord voor het boeddhisme meer, met uitzondering van een boeddhisme-klasje dat (2024) geleid wordt door een drietal kinderen van het land en iemand met een "Himalaya-naam". Het lijkt nu op eerder neutraal terrein waarop buitenlandse gasten binnen de indiase sfeer van internationale betrekkingen worden betrokken. En hiermee is dan het hoofdstuk Nālandā gesloten. Nālandā is een universiteit geworden zoals alle andere in India.

Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme