Uit het archief van www.buddha-dharma.nl


Nalandā

Nava Nālandā Mahāvihāra


Deel 3

In een bijdrage over de relatie tussen China en India, schreven Raja Mohan en P. Yadav van de Indianexpress op 5 november 2006 dat met de bouw van een nieuwe, of hernieuwde internationale universiteit in Nālandā, eertijds, van de 5de tot de 12de eeuw, dé zetel van boeddhistische studies in India, "de reconstructie van de economie van de lang verwaarloosde staat Bihar een kickstart zou kunnen krijgen, en het de staat terug zou kunnen plaatsen in het hart van een reïntegrerend Azië."
Ze maakten deze opmerking in een verslag over Hu Jintao's bezoek aan India, en over een herbeleefde Reis Naar Het Westen door twee Dharma-nazaten van de monnik-pelgrim Xuanzang. De reis werd overgedaan door een monnik afkomstig van het vasteland van China, en een uit Taiwan. Ze waren op het moment van publicatie weer thuis, maar hun tocht is gefilmd, en heeft een 8 uur durende documentaire opgeleverd.

Al in 1960 was China het eerste land dat een fors bedrag schonk voor de wedergeboorte van Nālandā als onderwijs-instituut. Daarna werd het stil.
De tweede zondag van november 2006 ging in Singapore een internationaal seminar van start over de belangrijkste themas van de bouw van de nieuwe Nālandā-universiteit. Singapore, zeiden de verslaggevers, "gelooft dat een internationale universiteit, met centra van uitmuntende studie op de gebieden van wetenschap, religie en humaniora - die ooit in Nālandā tot bloei kwamen - het symbool kan worden van een hernieuwde culturele energie in Azië, tesamen met haar wijd en zijd bewonderde materiële welvaart."

Het Nava Nālandā Mahāvihāra-project (nava = nieuw) is een samenwerkingsverband tussen China en India, maar, schreven genoemde verslaggevers, "hoewel het project goede steun ontvangt van de kant van Azië's leiders, zal de geweldig grote som geld pas binnenkomen zodra India geloofwaardig kan maken dat het in achterstand verkerende Bihar inderdaad het gastheerschap over zo'n internationale onderneming aan kan. "Om dat te vergemakkelijken was een senior economist uit New Delhi, N. K. Singh, op het project gezet. Deze is zich er van bewust dat de bouw van deze internationale universiteit "onderdeel moet worden van een Bihar-infrastructuur op ieder denkbaar gebied," zo werd gezegd. De heer Singh's inventariserende werk zat er na een of twee jaar op.
Op 24 december 2006 meldde Calcutta News dat de Japanse "Bank of International Co-operation" wilde investeren in het opknappen en asfalteren van 320 km weg in Bihar. Eind 2012 werd gemeld dat de wegen inderdaad waren aangeleg, respectievelijk vernieuwd.
Februari 2007 was de einddatum waarop een "feasibility report" ingediend zou moeten zijn. In dat jaar werd inderdaad besloten het Nālandā-project doorgang te laten vinden met de econoom Amártya Sen als hoofdbestuurder. De stuurgroep die de bouw en het onderwijsprogramma van Nava Nālandā Mahāvihāra moest uitvoeren kwam in november/december 2007 opnieuw in Singapore bijeen.
In datzelfde jaar was er nog een soortgelijke bijeenkomst in Tokyo.

India Times had op 14 november 2008 een gesprek met Ravindra Panth die vice-kanselier is van de Nava Nālandā Mahā-vihāra.
In het gesprek werd duidelijk dat Nava Nālandā op een tijdelijke lokatie van start was gegaan, en dat het op dat moment 340 studenten had waarvan 60% uit India en de rest uit omliggende landen. Het curriculum omvatte toen de studies van de talen Pāli en Sanskriet, en boeddhistische filosofie.
Het museum van Patna, ook in Bihar, bezat, zegt de geïnterviewde, een aantal opvallende manuscripten waarvan een aantal chinese, op rijstpapier gecalligrafeerde, die in 1957 door Chou-en-Lai werden geschonken aan Pandit Nehru. Het voornemen was deze naar Nava Nālandā te transporteren zodra de faciliteiten in een van de hallen gereed zouden zijn.
Een van de projecten die in 2008 op stapel was gezet is het samenstellen van een woordenboek Pāli-hindi geweest. Tot 2013 is daarover geen nieuwe melding gemaakt. Het zullen waarschijnlijk woordenboeken worden omdat tot november 2008 toe alleen al de opgenomen woorden die met de letter a beginnen in de 7500 liepen.

In oktober 2009 werd er opnieuw een "summit" over Nālandā gehouden, deze keer in Thailand. Tot augustus 2010 was er geen sprake van internationale financiële ondersteuning. Dat veranderde toen George Yeo de Singapore-boeddhisten preste tot het leveren van een $10.000 miljoen. Kort daarvoor werd bekend dat er binnen die gemeenschap $4.000 miljoen was opgehaald. Yeo maakte zijn wens, respectievelijk zijn verwachting bekend tijdens een zoveelste top-bijeenkomst over Nālandā, op 3/4 augustus 2010 gehouden in New Delhi. Ook de Singapore-boeddhisten hadden vernomen dat het merendeel van de te onderwijzen vakken aan Nava-Nālandā seculier van inhoud zouden zijn.

De volgende Algemene Vergadering van het Indiase parlement, zo werd op 9 juli 2010 bekend gemaakt, zou een wetsvoorstel behandelen waarmee de status van Nālandā zou worden vastgelegd in een wetstekst.
De direct betrokken minister van "Union Information and Broadcasting" had tegen die tijd voor dit doel een bedrag van Rs 1005 crore opzijgezet. Een crore is 10 miljoen. De universiteit, zo zei de aankondiging, zou een publiek-private onderneming moeten worden waar de volgende vakken zullen worden onderwezen: Buddhist Studies, Philosophy and Comparative Religions; Historical Studies; International Relations and Peace Studies; Business Management in relation to Public Policy and Development Studies; Languages and Literature; and Ecology and Environmental Studies. Dit voornemen stond ook op de agenda voor een nieuwe bijeenkomst op 4/5 februari 2013.

Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme