Uit het archief van www.buddha-dharma.nl


Nalandā

2011 - 2014/5


2011 - 2013

Op 22 februari 2011 schreef The Hindu dat men nog steeds verwachtte dat Singaporeans $10 miljoen in de kas van Nava-Nālandā zouden storten. Hoofd over het project, Amártiya Sen, bevestigde nog eens dat "we de universiteit als een uitsluitend seculier instituut zullen ontwikkelen, maar dat religie mee zal worden genomen."
Het bestuur van het onderwijsinstituut hoopte op die dag dat rond 2013 de "roadmap" gereed zou zijn.

Op 4 februari 2013 besluit het bestuur van NālandāUniversiteit om het in 2014, in het nieuwe en definitieve gebouw, van start gaan te bespreken. In fase I zouden de "School of Historical Studies" en de "School of Ecology and Environmental Studies" van start moeten gaan. De vijf andere faculteiten, waaronder die van "Buddhist Studies" zouden later volgen.
Op 5 februari 2013 volgde een andere bijeenkomst, die van het "National Monitoring Committee", dat de noodzakelijke infrastructuur en de gewenste toevloed van fondsen op de agenda had staan.

2014

Persbureau Xinhua publiceerde op 18 april 2014 een artikel waaruit bleek dat India, althans het deelstaat-bestuur van Bihar, zich opnieuw tot China hadden gewend met een verzoek tot financiële ondersteuning. Dat wil zeggen dat de Kamer van Koophandel een poging had ondernomen Chinese investeerders te vinden op de gebieden van "food processing, tourism, traditional Chinese medicine, and exports". Hiermee hoopt Bihar de ontwikkeling van de deelstaat zodanig op te krikken dat het voor toeristen aantrekkelijker wordt. Mogelijk komen er dan betere basisvoorzieningen waar ook de toerist waardering voor zal hebben. Vanuit de boeddhistische wereld waren er op dat moment geen verdere tegemoetkomingen voor Nava Nālandā; het voorgestelde curriculum was grotendeels gericht op seculiere vakken, en men zal de eerste resultaten ervan hebben willen afwachten.

2015

In juni-juli 2015 werd bekend gemaakt dat de heer Amártiya Sen geen tweede termijn als kanselier van Nava Nālandā zou worden aangeboden. Men was ontevreden over zijn betrokkenheid en inspanningen, er waren berichten over financiële malversaties elders, en de heer Sen zou vriendinnen kanselier tot van universteiten hebben benoemd, instituten die de dames voor en na hun benoeming niet hadden/hebben bezocht.
In Sen's plaats werd de bovengenoemde George Yeo benoemd. De heer Yeo trad in november 2016 af.

Abdul Kalam

"The People's President", zoals hij werd genoemd, A.P.J. Abdul Kalam, geboren in 1931, overleed op 27 juli 2015. De heer Abdul Kalam was de 11de President van India. Naast de vele functies en titels die hij in zijn leven bekleedde en vergaarde was dr. Kalam vanaf de eerste dag betrokken bij het Nava Nālandā-project.
In een toespraak, resp. in een brief, deels gepubliceerd door Bihar Times, zette de heer Kalam (kalaam) zijn visie op het project op 28 maart 2006 uiteen: "Sinds augustus 2007 betrokken bij verschillende academische en administratieve functies in de Nālandā-universiteit ben ik van mening dat de kandidaten die voor de posten van kanselier en vice-kanselier gekozen en benoemd moeten worden een buitengewoon intellect zouden hebben en deskundigheid op het gebied van academia en management. Zowel de kanselier als de vice-kanselier zouden zich full-time aan Bihar moeten wijden opdat een robuust en sterk internationaal instituut tot stand komt."
De heer Kalam heeft nooit vergeten dat het Nālandā van weleer de plaats is geweest waar personen als Ārya-déva, Siila-bhàdra, Dharma-pála, Santa-ràkshita en Chandra-gómin boeddhistische groten waren die daar studeerden en onderwezen.

Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme