Uit het archief van www.buddha-dharma.nl


Sri Lanka

2017, de nieuwe grondwet, de Moors, en de Tamils


Ter inleiding
Terwijl de LTTE-pers, de media in het leven geroepen door militanten die nog steeds van mening zijn dat de burgeroorlog die door tamil-separatisten op Sri Lanka de juiste weg was, dagelijks steen en been klaagt over het bouwen van boeddhistische tempels en -standbeelden in het noorden van het eiland — en dat genocide noemen — had de Asian Tribune van 30 augustus 2017 het over het bezoek van de monniks-overste van de Asgiri-ya denominatie van het theravāda-boedhisme aan Jaffna. Daar werd hij niet alleen welkom geheten door de troepen die genoemde tempels bouwen, maar ook door een van de hindu swamis uit het noorden. Er bestaan al langer hartelijke betrekkingen tussen deze swami uit de Nàllur Kovil en de srilankaanse overheid, resp. de legereenheden. (Kóvil is een ander woord voor tempel.)

In 1975 namen de "Tamil New Tigers" een nieuwe groepsnaam aan: "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE - Eelam staat voor vaderland). In 1978 werd de LTTE buiten de wet geplaatst. In 1981 waren er de eerste schermutselingen in Jaffna. In 1983 voerde de LTTE aanvallen uit op het staande leger, 13 soldaten en honderden burgers vonden de dood, ca 150.000 Tamils vluchtten naar India. De eerste LTTE-aanval specifiek gericht op boeddhisten op het eiland vond plaats op 14 mei 1985 toen een groep burgers en monniken een ceremonie hadden gepland bij de bodhi-boom te Anu-rádha-púra. (De u wordt uitgesproken als oe.) Daarbij werden 120 personen gedood waaronder 85 burgers. In 1987 grijpt de indiase regering de (srilankaanse) Tamil-rebellen in India aan en doodt 40 strijders; India en Sri Lanka tekenen een vredesverdrag. In 1990 wordt de LTTE de grootste bewapende groep in het noorden van Sri Lanka, meer dan 100.000 moslims worden het gebied uitgejaagd. Op 3 augustus 1990 voert de LTTE aanvallen uit op de Meera Jumma- en Husania-moskeeën waarbij 103 personen werden gedood, en 70 gewond raakten.


De achtergronden bij wat er onverhoopt in de toekomst zou kunnen gebeuren
Op 21 september 2017 heeft de srilankaanse regering de nieuwe grondwet voorgesteld. De Premier sprak in termen van een "verenigd Sri Lanka", en, zo zei hij "We stellen ons vertrouwen in de leer van het boeddhisme, de gids voor onze natie." Daarmee lijkt de regering tegemoet gekomen aan alle eisen die de jaren daarvoor naar voren waren gebracht: geen opdeling van het land, en boeddhisme als leidende levensovertuiging. Gezien enkele proteststemmen in de niet-mainstream-media — maar niettemin media, en niet "social media" — leek aanvankelijk niet duidelijk of de nieuwe tekst ook separering of federering van het land definitief had afgegrendeld.
Father. S.J. Emmanuel, een katholiek priester in de Jezuïeten-sectie, en leider van het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde "Global Tamil Forum (GTF)" was medio september 2017 in Sri Lanka en had achter-de-schermen besprekingen over de voorgestelde tekst. Hij sprak ondermeer met de VS-ambassadeur Atul Keshap, en logeerde in het bisschoppelijk paleis in Jaffna, de hoofdstad van het (Tamil) noorden. Dit GTF is de drijvende kracht achter de afscheiding wensende "ons land" en "genocide"-roepers onder de Tamils — voornamelijk buitenslands. Op 8 oktober 2017 kwam hij in de openbaarheid en verklaarde in gesprek met "Colombo Gazette" (The Sunday Leader) dat er "goede veranderingen" waren, maar dat volgens hem het land meer moest doen. Hij voerde het woord, zo zei hij, "on behalf of my victimized people" (voor/uit naam van mijn volk (de Tamils) dat geslachtofferd is geworden). Door wie ze waren geslachtofferd zei hij er niet bij, maar in dergelijke conflicten ligt de aandacht van de internationale gemeenschap op de overwinnaar, of deze aanvankelijk nu heeft geageerd of gereageerd.
Tamils en katholieken hebben elkaar in het noorden van Sri Lanka gevonden, en met name de katholieken hebben geen verdere behoefte aan competitie op het religie-front; ze zijn er niet openlijk over, maar vestiging door boeddhisten en moslims wordt ook door hen niet op prijs gesteld.

Voor wat betreft afscheiding of federering deed de President op 30 september 2017 een verklaring uitgaan. Hij zou, zo luidde een bericht in een min of meer overheidskrant, nooit een grondwet toestaan die de eenheid van de staat zou schenden, en hij zou geen enkele clausule toestaan die een verwijderen of afzwakken van een tekst ten aanzien van het boeddhisme zou inhouden.

Een nieuwe politieke organisatie, het "Tamil People's Council" kwam op 5 september 2017 bijeen en stelde als eis (tweede in een serie van 2) dat "The solution for the national question is the right to self-rule in the north and east area and a federal and secular solution." De Tamils waren er dus nog niet klaar mee, en de mogelijkheid van een nieuwe separatistische opstand bleef (en blijft, 2019) open.
Met name de ondergenoemde A.A.M.Nizam-Maatara, (oud-)bewoner van de oostelijke regio met zijn grote minderheid aan moslims, ziet daar, gezien de recente geschiedenis, niets in. Interessant genoeg lijkt in juli- augustus 1985 Bhutan, op dat moment als gastheer van India, ("Thimpu-declaration") hier een niet geringe pro-Tamil-hand in te hebben gehad. En het kan zijn dat de internationale politieke en diplomatieke wereld nog steeds naar die verklaring teruggrijpt wanneer het gaat over de vraag of de Srilankaanse Tamils een eigen ministaatje benodigen. Ook in 2017 werd er nog op gewezen dat een vorige vertegenwoordiger van de VS, Samantha Power, een groot voorstander was van ministaatjes: dan hebben ze hun eigen landje, en hebben wij een makkelijker toegang en meer zeggenschap, want groter en machtiger.

       Er is geen volk dat zo "argumentative" is als het srilankaanse, zo zei een australische monnik eens. Tamára Koena-náyakam vond in een artikel voor "Global Research" van 18 september 2017 dus al dat het grondwetsvoorstel "A Neo-colonial Project" is.
A.A.M.Nizam-Maatara, moslim, voor zover dat er hier iets toe doet, bitste op 25 september 2017 in LankaWeb dat het voorstel "zegt (of impliceert) dat Sinhala te inferieur zijn om Tamils te besturen". Hij vervolgt met "They also inculcated the myth in the hearts of the Tamils that they are a community superior to the Sinhalese". Hij ontleent die uitspraak aan, zoals hij het spelt, Chelva-náyagam (Chelva-náyakam, spreek: sjèlva-nájakam), de in Maleisië geboren Tamilvoorman die als eerste aankwam met een onafhankelijk Tamilland op Sri Lanka (Eelam/iilam). (Ch.: "Tamils should be granted independence to rule their traditional homeland areas as a separate entity since Tamils are superior to the Sinhalese and hence inferior Sinhalese cannot be allowed to rule the Superior Tamils." Opgetekend in een biografie door Ch.'s schoonzoon A. dJaya-ratna Wilson.

Hier waren en zijn mannen die in een post-koloniale tijd een grootse toekomst voor zichzelf zagen, en zien, weggelegd als volksmenner en stichter van een natie, hoe klein ook — toen op ooghoogte met Lee van Singapore, Tunku Abdul Rahman van Maleisië, Nehru van India, en wie nog meer. Ata Ullah is een verlaat voorbeeld van zo'n voor zijn "Rohingya" volk schadelijke dromer, Chelvanáyakam was daar temidden van een deel van de srilankaanse Tamils een voorbeeld van.

Deel 1(1) van ondervermeld artikel over de "Moors" geeft een inzicht in dat deel van de moslimgemeenschap waar de heer Nizam-Maatara waarschijnlijk uit voortkomt. De studie zou gevolgd worden door nog 3 afleveringen.

Van hieruit (Nederland) geoordeeld zouden we de door het westen bijgetreden, zoniet opgejutte en aangejaagde zinsnede over vermeende superioriteit zien binnen het licht van de mogelijkheid tot bekering tot het christendom: de Tamils hadden en hebben een oppergod, Murugan, derhalve leek en lijkt het omturnen van die naam en delen van de functie naar die van God of Jezus niet onmogelijk. Dat is de insteek van de huidige instroom van "evangelicals", niet zelden jonge mensen die na hun middelbare-schooltijd een paar jaar moeten gaan missioneren, en best bereid zijn om op kosten van de gemeenschap thuis ergens een eensgezinswoninkje te betrekken met "housemaid", met als enige tegenprestatie de zondagsdienst, en mogelijk een kinderklasje, eveneens op zondag. Ik heb ze meerdere keren ontmoet, in het vliegtuig, en een keer in de stadsbus, vol van eigen superioriteit en haat jegens die ketter die de boel ging verpesten.

       Evenals een flink deel van de Sinhala-meerderheid, voor zover het boeddhistische auteurs aangaat, begint Nizam-Maatara flink genoeg te krijgen van drammers en genocide-roepers uit kringen als de "Tamil diaspora, UNHRC, NGO vultures", een paar landelijke partijen en vooraanstaande politici, en "the hegemonic India". Nizam-Maatara's woorden over de tamils ("descendants of illegal immigrants, aggressors, invaders, and labourers brought to this country by the Dutch and British colonialists"), zullen door de westerse wereld met afkeurend tonggeklak worden begroet: lief zijn voor elkaar hoor! we kunnen er nog niet eens een interetnische altercatie bij gebruiken! Daarin hebben ze gelijk, maar 't is vanuit het westen maar de toon en de houding die de muziek en de dans maken, en die toon klinkt voorlopig behoorlijk vals, afgezet tegen wat het westen er in het Midden-Oosten en ten aanzien van Nood-Korea van terecht brengt. Dat brengt dat andere deel van de wereld dan weer tot misprijzend tonggeklak, met azijnige tegenreacties, enzoverder.

Rátana sifu, 27 september 2017Nawoord:
Het hielp allemaal niet dat op 27 september 2017 een groep monniken (novicen) en burgers een VN-faciliteit op de berg Lavinia zijn gaan bestoken met geschreeuw door een luidspreker. De faciliteit herbergde Rohingya-vluchtelingen die in april 2017 uit zee waren opgevist, en het gezelschap vond dat ze weg moeten. Samen met eerder op zee geredde Rohingya zijn er op het eiland een kleine 200 (geweest).
Er werd op 27 september 2017 een video online gezet waarin, volgens een van de westerse persbureaus, een monnik-spreker een "Daar heb je ze dan, die Rohingya-terroristen die in Myanmar boeddhistische monniken doden" ten beste gaf. Volgens krantenberichten van het eiland zelf was het "(hier zijn) terroristen die boeddhisten in Myanmar doden". Éen woord minder, maar een klein wereldje aan verschil.

Uiteraard waren de vluchtelingen nu juist niet de dodende terroristen, maar in de hitte van de debatten maak je dat een bevolking — die handelt volgens het mondiaal bekende patroon van "ze" doen dit, "ze" doen dat — niet wijs voordat de gemoederen weer zijn bedaard. Ook dat is een aanbeveling die Boeddha aan zijn monniken meegaf: wacht tot ze enigszins zijn bekoeld (en help mee aan die bekoeling). Vanuit regeringskringen werd met afschuw gereageerd op de demonstratie en blèr-sessie. Er werden gerechtelijke stappen aangekondigd tegen de groep schreeuwers. De afkeuring ging ook te ver, er werd melding gemaakt van een boeddhistische Srilankaan die deze monniken "beesten" noemde. Dat werd uiteraard gevolgd door een tegenreactie. Er was ook een tegenstem; de internetschreeuwster Shenali D Waduge vond dat de Rohingya maar naar een eiland in de Malediven gestuurd moesten worden. Verondersteld mag worden dat heel wat Rohingya zo'n situatie helemaal niet verkeerd zouden vinden: dan hebben we eindelijk rust. Maar we mogen ook veronderstellen dat een ARSA-leider als Ata Ullah dat dan weer helemaal niets vindt; hij wil meer.

(1): (A Study of contemporary Buddhist-Muslim relations in Sri Lanka, part 1, niet meer aanwezig op het online Lanka Web.) De vierdelige serie van de hand van Prof. G. H. Peiris doorlezend leidt tot de conclusie dat hier sprake is geweest van altercaties tussen "rot-marokaantjes" of "turken" en "neo-nazis" zoals die uit Nederland bekend zijn. Komen de nederlandse incidenten de grens niet over, en soms zelfs de provincie-grens niet, soortgelijke affairetjes in Sri Lanka zijn aan het begin van de 21ste eeuw groots in de arabische- en anglesaksische werelden verkocht als voorbeelden om aan te tonen hoe ongeciviliseerd en gewelddadig boeddhisten wel niet zijn, en hoe rein-onschuldig de bij de ongeregelden betrokken moslims en Tamils.
Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme