Uit het archief van www.buddha-dharma.nl


Sri Lanka

oktober 2017, de nieuwe grondwet, de reacties van Tamilzijde


Teneinde duidelijk te maken hoe de post-LTTE tamilgemeenschap buiten Sri Lanka het medelijden en de medewerking aan hun ideaal tot stand probeert te brengen, volgt hier een citaat uit hun internet-pamflet waarin de srilankaanse overheid de kolonisator wordt genoemd die zomaar ons land komt binnenvallen. Merk op dat de internationale gemeenschap in het recente verleden gevallen is voor deze retoriek, ook gezien de op de vorige pagina vermelde Thimpu-verklaring volgens welke de Tamils een eigen land zouden moeten kunnen claimen.

The Divisional Secretary of Karai-thu'raip-pattu administrative division in Mullaiththeevu district has published a notice in local newspapers on 04 October asking the owners of lands in Mukaththuvaaram to document their ownership to their deed lands before October 20th.
The Divisional Secretary, S Gunabalan, has been under increased pressure from the Sinhala colonial Governor to North, Mr Reginald Cooray, to seize the lands in the northern tip of the lagoon-mouth of
Kokku'laay, which is situated close to the border of the Northern and Eastern provinces. As reported earlier, the plan of the Colombo establishment is to alienate the lands in Mukaththuvaaram to Sinhala settlers and demographically wedge the contiguity and territorial integrity of the occupied country of Eezham Tamils. (Eezham = Eelam = het Tamilland in het noorden van Sri Lanka.)

Het verzoek aan de Tamils in Moelai-tii-voe is dus geweest om eigendomspapieren over hun land te overleggen.

De 7de oktober 2017 drong de parlementaire oppositieleider en leider van de Tamil National Alliance (TNA), de heer R. Sampanthán, er op aan dat de noordelijke en oostelijke provincies samengevoegd zouden worden of blijven. Of in de woorden van de leider van het "Tamil United Freedom Front", de leiders van de moslims te lande moet gevraagd worden hier hun goedkeuring aan te hechten.
Er mag van uitgegaan worden dat de moslim-bevolking, die tijdens de burgeroorlog door het LTTE op de vlucht is gejaagd, weg uit het noorden, dit niet meteen van harte zal hebben verwelkomd. Wat ze wel zullen hebben verwelkomd is vastgesteld te zien dat er gevallen zijn waar landerijen die zij in het verleden moesten verlaten, nog steeds op hun naam staan.
Anderzijds zijn er claims vanuit de Tamil-gemeenschap op 613 "acres" land in het bovengenoemde Mullaitheevu-district (de 'ee' wordt uitgesproken als 'ii'). In een brief aan de President, zo meldde een bericht van 24 juli 2017, vroegen de bewoners van Keppapulavu, ondersteund door de katholieke "Sisters of the Poor", dat dit land aan hen teruggegeven zou worden. Het was bezet door het leger, zo stelden ze.
Een deel van het Mullaitheevu-district is het laatste strijdtoneel in de burgeroorlog geweest. Dat bepaalde deel was van oudsher de vestigingsplaats van de Karaiyar-etniciteit, en geboorteplaats van de inmiddels overleden LTTE-voorman Veluppillai Prabhakaran.

Een middenweg tussen separatisme aan de ene kant, en een ongedeelde eenheidsstaat probeerde de hoofdabt van het boeddhistische Malwatte Chapter te geven. Na het presenteren van het grondwetsvoorstel zei hij, of zou hij volgens sommige journalisten gezegd hebben, dat devolutie niet automatisch scheiding van het land betekent, c.q. dat het land een grondwet nodig heeft die de macht spreidt en tegelijk het land bijeen houdt.
Medio oktober 2017 werd verwezen naar wijlen G. G. Ponnambalam die zich had geuit met "federalisme is slecht voor Ceylon, en slechter voor de Tamils". Ponna-bálam was in de twintiger jaren van de vorige eeuw de leider van de Tamils voordat de elders genoemde separatist S.J.V. Chelva-náyakam de leiding overnam en zijn volk richting gewapende opstand, resp. separatisme en extremisme leidde.

Om het proces van opnieuw wennen aan elkaar en onderling vertrouwen op te bouwen heeft een team van britse overheidsfunctionarissen onder leiding van de High Commissioner James Warren het aanbod gedaan in het noordelijke Jaffna een "gemengde school" te bouwen met plaats voor "sinhala, moslim, en tamil-leerlingen". Dat was het bericht van 9 oktober 2017.

Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme