Uit het archief van www.buddha-dharma.nl
Robert Rauschenberg en
de Amerikaanse zen-generatie


Tussen 23 december 2005 en 2 april 2006 organiseerde in het Newyorkse Metropolitan Museum of Art een tentoonstelling over de "samenvoegsels" (Combines) van Robert Rauschenberg, een van Amerika's meest Amerikaanse kunstenaars.In een voorwoord bij een recensie in de New York Times van 23 december 2005 zegt Michael Kimmelman:
Het is grotendeels, zo niet geheel te danken aan Robert Rauschenberg dat sinds de jaren 50 de Amerikanen vertrouwd zijn geraakt met de gedachte dat kunst van van alles gemaakt kan worden, dat het overal kan bestaan, dat het voor eeuwig duren kan of voor een moment, en dat het ieder doel kan dienen, of ook helemaal geen doel, behalve dan de suggestie levend houden dat
de stof waar het leven uit gemaakt is en de de stof waar de kunst uit voortkomt uiteindelijk een en hetzelfde is.

Sara Krulwich zette respectvol de recensie van de tentoonstelling voort, zozeer dat "Robert Rauschenberg" "Mr. Rauschenberg" werd.
Geplaatst tegenover dit inmiddels typisch Amerikaanse fenomeen van tot kunst verheven troep, of tot troep verheven kunst — een schilderij dat doorloopt in een stoel, een ding met een opgezette haan erop, een opgezette geit met een autoband om z'n lijf, constateert Sara de over the top, "een tikje tu" samenbrengsels die daar "op een rijtje staan als koorjongens in een kerk - dassen scheef, een slip van het hemd uit de broek."

"Zijn samenbrengsels [combinaties, zegt u?] die binnenkwamen temidden van het Abstracte Expressionisme hadden onvermijdelijk het effect van een luide oprisping tijdens een formeel diner. Maar inmiddels is het duidelijk hoeveel ze te danken hadden aan Abstracte Expressionisten als De Kooning..."

Er zijn in de loop van de tijd een aantal publicisten geweest die gewezen hebben op het werk van Robert Rauschenberg en zijn verbanden met zen, en in later jaren met tantrisme. Anna Krisselgoff berichtte hier over, Arthur C. Danto, Wolfgang Zinggl, Julia Dürr, Jenifer Paull, Jeffery Byrd en Meghan Palma, om er een paar te noemen.
Namen die daarbij naar voren komen zijn het Black Mountain College in N.Carolina, Daisetz T. Suzuki, en vooral John Cage, Jasper Johns en Merce Cunningham. Die komen in de volgende paginas naar voren.

Robert Rauschenberg overleed op 12 mei 2008. Hij werd 82.


Op 1 februari 2022 werd bekend dat de Robert Rauschenberg Foundation een 10 volumes dikke "Catalogue Raisonné" op stapel had staan. De productie en publicatie die focust op de schilderijen en "combines", zo werd gezegd, zou uitgesmeerd gaan worden over "the Next Two Decades".


Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme