Uit het archief van www.buddha-dharma.nl


INDIA - SIKHS EN HINDUS
Januari 2022

Heel wat jaren geleden wist de katholieke non het: "en toen gaf God Boeddha verlichting". — Hoe komt u daar nu bij! — Dat heeft de kardinaal gezegd, en die weet het heus wel, hoor!
Vele jaren later: — "Ik hoorde christenen zeggen dat hindus en boeddhisten eigenlijk christenen zijn, maar het nog niet beseffen."
De uitgetreden katholieke non gaf een verbijsterend antwoord: — "Inderdaad."

In december 2021 zagen we op een, zeg maar, swadeshi youtube-kanaal een — "Hindus zeggen dat Boeddha een avatar (schijngestalte) van Vishnu is." De spreker durfde zich de uitspraak niet eigen te maken omdat hij wel wist dat hoon zijn deel zou worden: Dus net als bij d'ouwe Grieken trouwde Vishnu met een aardling — want goden doorstaan geen barensweeën — en dus was Boeddha half-en-half een god! Gelooft u 't zelf!? (zie ook deze pagina)

In diezelfde trant ging enkele dagen later, dus in december 2021, een online college door waarin door een van Indias geleerden werd gesproken over een pamflet van Ram Swarup die daarin de relatie tussen de sikh-gemeenschap en de hindus besprak, maar meer nog tekeer ging tegen het britse koloniale bewind dat de sikhs — niet de hindus, daarmee was geen land te bezeilen — had opgezet tegen de belangrijkste levensbeschouwelijke stroming op de taartpunt, dit om tweedracht te zaaien teneinde daar zelf beter van te worden, zo stelde Swarup dat. Goed, de online-geleerde herhaalde tijdens die youtube-uitzending Ram Swarup's: "Sikhs zijn hindus".

De ouderwetse journalistiek zegt dat één bron géén bron is, maar omdat er zo weinig min of meer hedendaags werk uit het hindi vertaald wordt moeten we het even met Swarup's uitlatingen doen.

In tegenstelling tot Swarup waren de laatste kolonialen die zich in het land gevestigd hadden van mening dat het sikhisme eigenlijk hetzelfde was als de islam. Ze hadden een uitspraak van de stichter van het sikhisme, Guru Nanak gelezen die ze als zodanig interpreteeerden: "Er is maar één god. Zijn naam is Waarheid; hij is de schepper. Hij vreest niemand; hij is zonder haat. Hij is onsterfelijk; hij is voorbij de cyclus van geboren worden en sterven. Hij is vanuit zichzelf (Skr.: svabhāva) verlicht. ..."

De christenen die dit lazen argumenteerden dus als volgt: met uitzonderingen van de Kopten en de Ethiopiërs die wij willen geloven en bewonderen als nazaten van de eerste christenen die over Afrika uitwaaierden, kunnen de Indiërs geen intrinsieke christenen zijn. Ze zouden door ons bekeerd moeten zijn geworden, maar wij zijn er nooit eerder geweest, althans niet in voldoende aantallen om een grootschalige bekering teweeg te brengen. Dus zijn de sikh geen proto-christenen, maar moslims, want die zeggen ook het "er is maar een god" (Arabisch: la 'iilah 'iilaa allah).

Zo is die gedachte de westerse geschiedenis ingegaan, samen met de mening dat Guru Nanak een synthese tussen het hinduïsme en de islam teweeg wilde brengen — de BBC bracht die wetenschap nog op 7 oktober 2011. De nederlandstalige sikh-pagina bewandelt de middenweg. Interpreteren we het goed, dan stichtte Guru Nanak zijn eigen lijn, zonder bepaalde concepten uit het hinduïsme en de islam overboord te gooien.

Het westen is ook gewend geraakt aan de idee dat hij dat deel van zijn volgelingen die daartoe geloften hadden afgelegd toestemming gaf om de kirpan, een klein kromzwaard of kris, te dragen teneinde de gemeenschap te beschermen tegen aanvallen van zowel hindus als moslims. Ook dat klopt niet, zoals u onderstaand zult lezen.

Vanuit sommige, maar niet alle sikh-kringen wordt gemeld dat Guru Nanak een kleine kirpan, of een klein zwaard droeg toen hij op reis ging naar Mekka. In zijn hymnen heeft hij echter nooit het woord kirpaan (of kirpan) gebruikt. Dat gebruik kwam er pas in bij de vierde sikh-guru, Ramdas. Dat het pas de laatste Guru was, Gobind Singh zoals een wiki-pagina het heeft, die het dragen van de kirpan toestond kan gebaseerd zijn op een verschil van mening tussen verschillende sikh-stromingen. Het nederlandstalige Sikhs.org verklaart de betekenis van de kirpan als zijnde een symbool voor de wens het kwaad als het ware uit te roeien. Deze site stelt overigens ook dat het woord kirpan wel voorkomt in het heilige boek van de sikhs, de Guru Granth Sahib. Dit boek bevat dus niet alleen de woorden van de stichter Nanak, maar heeft dan duidelijk aanvullingen gekregen — zoals alle oorspronkelijke levensbeschouwelijke teksten doorheen de tijd zijn "ge-update".

de India-pagina
de archiefpagina | de SoetraspaginaDeze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme