White Jade River      
januari 2020      


In een op-ed in de Monde Diplomatique van juni 2020 geeft Serge Halimi een: "de architecten van Europa hebben als verklaarde vijanden het protectionisme en de souvereiniteit." Hij schreef dit naar aanleiding van pogingen om de afzet van Audi's in Myanmar te stimuleren, maar het geldt voor de hele voormalige gekoloniseerde wereld.

■ Op het moment dat in december 2019 de studenten van zo'n 36 universiteiten, met voorop de drie op islamitische basis gestichtte universiteiten in Delhi de straat op gingen om te protesteren tegen de inmiddels aangenomen wijzing op de wet over staatsburgerschap publiceerde de krant The Statesman een artikel over nationalisme en wat de bengaalse dichter-filosoof Rabindranath Tagore daarover heeft geschreven. Nu was Tagore meer een dromer dan een doener, maar 't is aardig zijn woorden in herinnering te brengen opdat men weet wat een groot deel van India verstaat onder de term nationalisme:
In zijn essay "Nationalism" schrijft Tagore dat "het grondleggende idee van nationalisme is het promoten van eenheid en broederschap tussen de verschillende gemeenschappen; (het is) volkomen afwezigheid van haat tussen verschillende religies en etnische groepen."
In een brief aan A.M. Bose stelt hij die opvatting dan weer ietsje bij met een "ik zal zolang als ik leef nooit toestaan dat patriotisme zegeviert over menselijkheid."

augustus 2020
Nationalisme wordt door de westerse wereld in contrast gesteld met democratie, en nog meer met het vrijemarkt denken van de ene sectie van de westerse wereld, en met het maakbaarheids- en universele-gelijkheidsdenken van de andere sectie. De eerstgenoemden zijn tegen "nationalisme" omdat het een sta-in-de-weg is van ongehinderd handel drijven, en de laatstgenoemden zijn er tegen omdat in hun optiek de wereldbevolking een, globaal gezien, uniforme cultuur dient aan te nemen opdat we ons overal kunnen begeven zonder ons ongemakkelijk te voelen in aanwezigheid van culturen die we niet kennen, en dus niet vertrouwen, en dus afwijzen.

Hoewel Anuraag Saxena van UPWord bepaald geen linkse sympathieën verweten kan worden, en zeker wel een antwoord op India's post-koloniale zijn zoekt in wat de oudheid oplevert, mag hier toch gewezen worden naar zijn 'Dharmicism': Beyond Capitalism and Communism als voorbeeld van het denken van een zeker deel van de bovenbouw van de indiase samenleving.
Hij verwijst daarbij naar de hindu-heilige-geleerde Tsjanaaki-ja (Chanakya). Daarbij komen de woorden daan (dāna) en punya (poenja) door hem vertaald als "charity" aan bod, evenals de namen Adi lakshmi: primaire (persoonlijke) voorspoed, Dhana lakshmi: monetair gewin, Dhanya lakshmi: rijkdom in granen (zaaigoed), Veera lakshmi: een rijkdom aan moed, Gaja lakshmi: een rijkdom aan kracht/macht en prestige, Santana lakshmi: een rijkdom aan nazaten, Aiswarya lakshmi: geldelijke rijkdom, Vijaya lakshmi: een rijkdom aan overwinningen.

Hij voegt er nog aan toe dat naties zijn gevormd op basis van overwinning, en dat civilisaties hun voedingsbodem hebben in ideeën, concepten, modellen. En verder nog wijst hij naar de oude indiase cultuur als geworteld zijnd in een besef van verantwoordelijkheid jegens de aarde. Daar kunnen we in de 21ste eeuw wel wat mee, ook al zal de ene of de andere westerse spreker/schrijver na het kennis nemen van de heer Saxena's woorden in grote haast aankomen met een "dat hebben wij ook hoor, en zelfs beter, kijk maar naar ...."

Men kan het geheel of gedeeltelijk niet eens zijn met Anuraag Saxena's advies, maar men kan toch werkelijk niet zeggen dat dit een "hinduīseren" van de indiase samenleving zou beteken (ondanks de bijgeleverde plaatjes die u als religieus beschouwt en dus van de hand wijst). Laat staan dat hier de term nationalisme op van toepassing is.
■ India, nationalisme

Terug naar pagina 20

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.