Uit het archief van www.buddha-dharma.nl


DE GESCHIEDENIS VAN DE JAPANSE ASUKADERA


Op 16 april 2008 had de japanse krant de Asahi Shimbun een artikel over de geschiedenis van de tempel de Asukadera, de oudste in Japan.

Een vrouw luidt een bel en doet een wensje
De Asukadera in de prefectuur van Nara werd gebouwd naar het model van de Wangheung-tempel in Korea. De Wangheung werd gebouwd tijdens de Baekje-dynastie. Die dynastie duurde van het jaar 18 voor de westerse jaartelling tot 660 erna. De Wangheung werd oorspronkelijk gebouwd door de 27ste koning van Beakje, als denkmaal aan een van zijn overleden zonen. Bij het verdwijnen van de Baekje-dynastie ging de tempel in vlammen op. Afgaand op "carbon dating" van enkele verkoolde restanten van Wangheung wordt in ieder geval dat stuk hout gedateerd op 577.

De Nihon Shoki, de Kronieken van Japan, melden dat in november 577 de Baekje-koning Wideok arbeiders (en naar zeggen ook bouwmonniken) naar Japan stuurde om de Asukadera-tempel te bouwen. Nadere informatie, begin augustus 2015 gebracht door Kazuto Tsukamoto in de Asahi Shimbun vermeldt dat de japanse krijger-heerser van dit tijd, Soga no Umako (? - 626), degeen was met wie Wideok op dat moment zaken deed. Dezelfde Asahi Shimbun van begin augustus 2015 doet verslag van het oudste stukje kanji dat op het terrein gevonden is, het in natte baksteen gekraste woord "asuka", als in Asukadera.

In 588 werden botrelieken van Sakyamuni Boeddha naar Asukadera overgebracht. Op dat moment moet de bouw dus al voltooid zijn. Zeer recente ondervindingen leerden dat supporters van tempels graag een dakpan met hun naam er op aan de tempel schenken, samen met een financiële bijdrage, ter herinnering dat ze er geweest zijn en hoezeer ze zich verbonden voelen. Het kan zijn dat iemand uit het verleden bescheiden genoeg was om niet zijn naam in te krassen, maar het eerste deel van de naam van de tempel.

Een docent kunstgeschiedenis aan de Waseda Universiteit, Ohashi Katsuaki, heeft de geschiedenis van beide tempels, de Wangheung en de Asukadera bestudeerd. Ook hij is tot de conclusie gekomen, zich uiteraard baseren op de Nihon Shoki, dat de Asukadera door koreaanse vaklui werd gebouwd. "Baekje stuurde eerst boeddhistische standbeelden en heilige teksten naar Japan, maar de Japanners namen de Leer niet op", zegt hij, "daarom lijkt het er op dat deze vroege koreaanse dynastie besloot een tempel in Japan te bouwen."


Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme