MAHĀYĀNA-SOETRAS IN HET NEDERLANDS

Een selectie uit de canon van het boeddhisme
met een nadruk op de leer van het Grote Voertuig (mahāyāna)Een omvangrijke collectie artikelen over Boeddhisme en vertalingen van canonieke teksten, waar deze serie paginas deel van uitmaakt, bestaat sinds mei 2004. De sites werden in de lucht gebracht door bhiksuni Ratana die ook de redactie voert. Redactie-informatie op deze pagina.

Een soetra is een anonieme tekst die toegeschreven wordt aan Sakyamuni Boeddha, en die op een paar uitzonderingen na standaard begint met "aldus heb ik het gehoord" (evam me s(r)ut(t)am). Alle andere gecanoniseerde teksten, waarvan er ook een paar in deze collectie zijn opgenomen, zijn geen soetra, maar ook heel wijs en bruikbaar.

De twee talen van waaruit de verschillende teksten zijn vertaald zijn het Sanskriet en het Pāli. Indiase geleerden geven het woord "sanskriet" als "gecultiveerd" of "perfect", dit in tegenstelling tot de taalsoort Prakrit dat gezien wordt als "natuurlijk", of "van het volk". Het Pāli, als een gestandaardiseerde vorm van het Maghadees, is een van de Prakrit-talen van India en het oude Serindia.


De Lankāvatāra Soetra,

in het nederlands de Afdaling, of eigenlijk, de Landing op Lanka, is een canonieke tekst die grote delen van het mahāyāna boeddhisme heeft geinspireerd en nog inspireert, dat wil zeggen, daar waar ze voorhanden is in een lokale taal. Ze is belangrijk in die school of traditie die "Enkel-Bewustzijn" wordt genoemd, en is als gevolg belangrijk voor de zen-traditie, niet in het minst waar het het oorspronkelijke Chinese zen (ch'an) aangaat; daar is de Lanka een van de drie basisteksten. verderDe Bloemenkrans Soetra (de Avatámsaka Soetra)

Avatámsaka is de Sanskriet-naam van het omvangrijkste canonieke geschrift uit het mahāyāna. Op basis van deze serie manuscripten is de Chinese Huayèn-leer ontstaan die in het Japans Kégon heet, en in het Koreaans Hwa'om. Hier wordt een poging gedaan de negenendertig boeken ervan te behandelen, een voor een, met een aantal citaten ter illustratie. verderDe Soetra van Ongelimiteerd Leven

is een mahāyāna-tekst waarin Vairócana Boeddha in gesprek is met Manjúshri bodhisattva. Het fragment dat hier gegeven wordt geeft als het ware de genealogie van de Boeddhas aan, en het vertelt wat Boeddha naar laatste analyse is. verder

Bevrijding door het naakte zien van de aard van bewustzijn

Padmasambhāva, of Guru Rinpoche, leefde in de achtste eeuw, en hij is het geweest die boeddhisme stevig gevestigd heeft in de Himalaya-staten: het huidige Tibet, Bhutan, en Ladakh.
Er zijn Japanse bronnen die menen dat Padmasambhāva een zoon was uit de Zuid-Indiase Pala-dynastie; er zijn ook stemmen die menen dat hij afkomstig was uit het toenmalige Oddyāna.
Padmasambhāva wordt door de nyingma-traditie van het boeddhisme als founding father beschouwd, en door de overige Tibetaanse stromingen als een van de Groten wiens woorden nog steeds doorklinken. verder

De Diamant Soetra

Dit is het verhaal: Shakyamuni Boeddha gaf zijn Weten omtrent de dhyāna (zen-)praktijk door aan zijn geliefde discipel Mahā-kásyapa, die het op zijn beurt doorgaf aan zijn jongere monnik-collega Ānanda.
En zo erfden zevenentwintig achtereenvolgende meesters de niet in woorden te vatten leer.
Na de zevenentwintigste patriarch kwam de achtentwintigste, Bodhidharma. verder

Sūtra over de Ononderbroken Voortgang van Wijsheid

Een aantal fragmenten die allemaal verwijzen naar de meditatie-techniek die dhyāna worden genoemd. Daar zijn een paar fragmenten over meditatie en zien, over meditatie en horen, en over een min of meer voortdurend voor ogen gehouden meditatieve staat die samādhi wordt genoemd. Bodhisattvas met wie Boeddha hier in gesprek is zijn Ava-loki-téshvara en Manjúshri, terwijl hij lange gesprekken heeft met de arhat Ānanda. verder.

De Twintig Zangen over de Weg van het Midden

Nāgārjuna was een Zuidindiase boeddhistische meester uit de eerste of tweede eeuw westerse jaartelling. Hij onderwees aan de grote boeddhistische universiteiten in Noord-India.
verder

De Leer over de Totaliteit

Dit gedeelte van de site bevat geen canonieke werken, maar uiteenzettingen over de filosofie die is ontstaan met de Avatámsaka-leer als basis. Ze is in China bekend geworden onder de naam Hwayèn, in Japan als Kégon, en in Korea als Hwa'om. Een uiteenzetting over de Hwayén-leer, plus twee uiteenzetting van vroege Hwayén-meesters, plus biografische gegevens over enkele Hwayén-patriarchen vindt u hier.

Het Pad van vertrouwen

Aangenomen wordt dat een monnik genaamd Áshva-ghósha deze verhandeling schreef en dat het werk rond 550 westerse jaartelling uit het Sanskriet naar het Chinees werd genaamd door de monnik Paramártha. De Sanskriet-versie is sindsdien verloren gegaan.
Áshvaghósha wordt omschreven als een uitmuntend dichter, op gelijke voet met indiase groten als Kalidásas. Ashvaghoshas' naam luidt in het chinees Máming; beide namen betekenen paardengehinnik. Die naam werd hem gegeven toen zelfs de paarden blij en instemmend hinnikten bij het horen van zijn gedichten. verder

Saddharma — English language section

English

Afhankelijk, Voorwaardelijk Ontstaan

Het leerstuk over Afhankelijk, Voorwaardelijk Ontstaan is zo richtinggevend voor nagenoeg alle boeddhistische scholen gebleken dat we het in verschillende gedaanten, verkort of uitgebreid op veel plaatsen tegenkomen. Het is zelfs zo dat zolang we dit leerstuk niet kennen, we geen idee hebben van Boeddha's onderwijzingen. verder.

Hart Soetra

Van het Hart Soetra bestaan verschillende versies die onderling iets, maar toch niet al te veel van elkaar afwijken. Een vanuit het (hybride) Sanskriet naar het Chinees vertaalde versie, en toen weer terug, wordt hier aangeraden als toch een van de meest betrouwbare versies. De tekst is in het engels. verder.

Daarnaast staan er een aantal leerredes uit de vroege canonieke werken, zo mogelijk voorkomend in zowel de oostaziatische Āgama- als in de Pali nikāya-collecties op deze site. Met uitzondering van een drietal Pali-recitaties zijn de overige teksten voor veel mahāyāna-geschriften van grondleggend belang. Wie de mahāyāna-geschriften leest en de onderliggende Pali-teksten niet kent, leest over de betekenis heen.
Deze teksten zijn te vinden via deze verzamelpagina.

Wat de media te zeggen hebben over boeddhisme.
In deze paginas wordt in 't kort weergegeven wat er zoal gebeurt in de wereld van het boeddhisme. Het geeft in een moeite door informatie over culturen van landen dichterbij en verder weg. De paginas beginnen hier.

Een aantal bijdragen die sinds 2003/2004 op de Nieuwspagina verschenen zijn samengebracht in hun eigen afdeling op de White Jade River-site. Zoek ze : hier

White Jade River, Instituut voor Boeddhisme, KvK registratienummer 20138036, de stichting achter deze en andere internetpagina die verschijnen onder www.buddha-dharma.nl


Emailadres: whitejaderiver@gmail.com / contactwjr@yahoo.nl


Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl