Uit het archief van www.buddha-dharma.nl






Paritta - recitatie




Op 8 oktober 2007 reciteerden cambodjaanse monniken in de Tuol Sleng-gevangenis paritta voor diegenen die onder het Pol Pot-regime werden gedood.

De internationale pers zingt bij dergelijke gebeurtenissen het woord "bidden", dat kennen "we" tenminste.
Daarom is dit opnieuw een gelegenheid om nog eens uit te leggen wat paritta is.

In het Sanskriet betekent paritta schenken, opgeven of achterlaten. In het Pali wordt het uitgelegd als tevreden stellen, kalmeren, gelukkig maken.

Wanneer monniken, en in een enkel geval nonnen, uit de theravāda-traditie, d.w.z. het Kleine Voertuig, of de Hīnayāna zo u wilt, uit zuid-oost AziŽ (Sri Lanka, Thailand, Birma, Cambodja, Laos, en tot op zekere hoogte India) paritta offeren en reciteren, dan loopt een katoenen draad van het Boeddhabeeld naar een kom, door de handen van de monniken.

Terwijl de mensen die goede gedachten willen wijden aan een overledene, en als het ware hun eigen goede karmische resultaat aan de overledene willen overdragen — omdat die laatste in een nieuw bestaan, of in een tussenbestaan zelf wellicht geen goed karma meer kan verwerven — gieten ze water in die kom, zodat de draad die in die kom terechtkomt als het ware doordrenkt wordt met die goede gedachten die met het water meegaan. De monniken versterken dat proces door tijdens het reciteren van teksten die herinneren aan liefdevolle vriendelijkheid, mededogen en de aanbeveling goed karma te verwerven de draad door hun handen af te wikkelen vanaf het Boeddhabeeld tot aan de kom. Dat wordt paritta genoemd.
Deze parittadraad wordt na de ceremonie meestal in stukjes geknipt en om de pols van de offeranden brengende aanwezigen gebonden.
Er zijn dus drie factoren in deze ceremonie. Daar is als eerste degeen, of diegenen die hun eigen behaalde gunstige karma willen overdragen aan geliefde overledenen. Daar zijn de monniken die dat proces versterken door hun recitaties (die niet altijd bekend zijn bij de lekenvolgelingen), en daar is het Boeddhabeeld dat niet gezien wordt als een geanimeerd beeld dat kracht schenkt of wensen vervult, maar dat eerder aanwezig is als herinnering aan het feit dat hier Boeddha's Leer in praktijk gebracht wordt — de ceremonie is boeddhistisch, en daarmee een gestandaardiseerde praktijk, niet zomaar iets wat iemand zelf zonder religieuze content, of met zelf verzonnen religieuze content, uitvoert.
(In het geval van deze Tuol Sleng-ceremonie waren er geen leken-offerandes brengenden aanwezig. De monniken deden het alleen.)

Ook op andere momenten, wanneer er geen sprake is van de ceremonie met de draad, maar wel van het reciteren van verzen met bovengenoemde inhoud, is er sprake van overdracht, van in ieder geval de wens goed karma van de een aan de ander door te geven. Zo werd in augustus 2007 paritta gereciteerd voor de staat MaleisiŽ ter gelegenheid van de vijftigste 'verjaardag' van de onafhankelijkheid.









Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme