Huayen, boeddhistische denkrichting

de Leer over de Totaliteit

Fragment gebaseerd op de Avatámsaka soetra
De meditatieve staat waarin de geest de door geen golf bewogen staat gelijkt
De Boeddha zei: "Het is niet meer dan dharmas (fenomenen) die samenkomen om dit lichaam te vormen. Wanneer het verrijst, zijn het eenvoudigweg de dharmas die verrijzen. Wanneer het wegvalt zijn het eenvoudigweg de dharmas die wegvallen. (De Bodhisattva) zegt niet: "Ik verrijs", en wanneer de dharmas wegvallen zegt hij niet : "Ik val weg". De gedachten die er waren, en de gedachten die er komen zijn niet onafscheidelijk in elkaar vervlochten. De dharmas die er waren en de dharmas die er komen staan elkaar niet in de weg. Dit wordt de Ocean Seal Samādhi genoemd."Verrijzen betekent hier tot ontstaan komen, en wegvallen betekent hier zowel sterven als uit de geest (de gedachtenstroom) verdwijnen.
De afbeelding toont de beginregel van de Avatámsaka soetra.Meester Bou

De koreaanse Liendji-meester(schrijf: linji) Tègo Bou (1301-1382) heeft een aantal manuscripten nagelaten. En in een daarvan spreekt hij over de hier genoemde meditatie-contemplatie.

Linji is de oorspronkelijke chinese naam voor de zen-meditatiestroming die in Japan bekend staat als Rinzai.
Meester Bou was een kenner van de Avatámsaka soetra, en leefde daarnaar. Omdat hij studeren alleen niet voldoende vond heeft hij na bestudering ervan de letter van de soetra achtergelaten, en is naar de geest ervan gaan leven en mediteren.

Het vers dat hij schreef naar aanleiding van de "Ocean Seal Samadhi" ademt de rigoureuze koan-sfeer van de Linji-traditie:

"Op de dag dat in het middelpunt van de bodh-imànda (de zetel van verlichting) de Dharma werd gepredikt,
gedurende de "ocean seal-contemplatie", klonken er woorden en geen woorden.
Wie hoorde ze, en wie droeg ze over?
Dat zijn de tongen (stemmen) van Manjushri en Samantabhadra.
Welke paden volgden en hoorden deze bodhisattvas?
Die in de oceanische concentratie zijn Vairocana verborgen."


Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme