LANKĀVATĀRA SOETRA


De Afdaling op Lanka

Introductie

Sociale stratificatie

   
Iedere taal is beperkt in zijn woordenschat. Wanneer alle sprekers van die taal dezelfde culturele en religieuze achtergrond hebben, zijn de in die taal gebruikte woorden niet voor tweeerlei uitleg vatbaar; alle deelnemers begrijpen de betekenis van een x-woord. Anders wordt dat zodra of wanneer er culturele en/of religieuze verschillen binnen een taalgebied ontstaan.
Op zo'n moment moeten diegenen die een nieuw cultuur-element of een nieuwe religieuze uiting onder woorden willen brengen, met het beperkte woorden-arsenaal aan de slag om nieuwe of andere betekenissen over het voetlicht te brengen. Iets dergelijks heeft zich in India vanaf het vroegste begin voorgedaan: verschillende sociale lagen binnen de bevolking hadden, en hebben, een deels verschillende culturele bagage, terwijl er ook religieuze en atheistische uitingen ontstonden die onderling min of meer afweken in hun taalgebruik. Dat betekent dat er nieuwe filosofieën ontstonden die dezelfde woorden gebruikten als de "oude", maar daar nieuwe en andere bedoelingen mee hadden. Dit was in India des te meer het geval, zie alleen maar het feit dat niet alle (sub-)kasten gerechtigd waren de veda te bestuderen.
Nu waren Boeddha's eerste gezellen afkomstig uit verschillende kasten: de ksatrya-kaste (de Boeddha), de vaishya-kaste (Yashas, de zesde toevluchtnemer), en een paar andere kasten en/of subkasten waarover ons niets werd bericht. Zeker is in ieder geval dat de eersten die Boeddha onderrichtte de veda kenden, en onder de indruk moeten zijn geweest van niet alleen Boeddha's kennis dezer werken, maar ook van de nieuwe inhoud die hij gaf aan oude begrippen. Die nieuwe inhoud vernemend kwamen ze tot Ontwaken: ze hadden "iets gehoord dat nog niet eerder gehoord werd." Latere volgelingen echter, en zeker latere generaties buiten India zelve, waren niet per definitie op de hoogte van beide betekenissen van gebruikte begrippen; ze kenden slechts de nieuwe inhoud, en niet de vedische. Dit heeft vertalers van buiten India Bharat voor de moeilijkheid gesteld woorden te zoeken voor begrippen waarvan zij soms wel, soms niet beseften dat deze diepere gronden reikten dan op het eerste oog waarneembaar. Deze problematiek komen we voluit tegen in de Lanka. In het bespreken van de standpunten der "geleerden" moeten we bijna allemaal toegeven onvoldoende op de hoogte te zijn van de oude vedische inhoud van bepaalde woorden. Een voorbeeld daarvan is de dharma/adharma-discussie uit het eerste hoofdstuk.

Vertaling: bhiksuni Ratana.

Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor boeddhisme