White Jade River      
november 2020      


■ "Media India heeft een korte persoonbeschrijving van de in 1982 geboren Rajratna Ashok Ambedkar." Zo begint het tweede deel van een nieuwe pagina over de nazaten van B.R. Ambedkar.

■ Met een recente wetswijziging die het indiase deel van Kashmir definitief binnen de nationale grenzen heeft geplaatst is er een verhoogde belangstelling voor deze regio. Zo berichtte My Nation over een hindutempel in Srinagar die is gewijd aan de hindupriester-asceet-denker Shankar-acharya, de min of meer stichter van het advaita vedánta (zoek onder "Sánkara"). Deze figuur is er voortreffelijk in geslaagd het boeddhisme uit India te doen verdwijnen.
De redacteur van My Nation schrijft dat de genoemde tempel ooit een boeddhistische is geweest, een veelvoorkomend fenomeen, mag er aan toegevoegd worden.

■ Elders in dit nummer is sprake van het begrip swadeshi. Die term verscheen opnieuw bij een bericht waarin er sprake is van een "Swadesh Dárshan!", een toerisme-circuit door de indiase deelstaat Uttar Pradesh (oettar pradésj): kijken naar het thuisland, het thuisland in ogenschouw nemen.
Het toerisme-bureau wil in die cultuur-tocht — die van Lumbini, door Kushinágar (Kusinára volgens de vroeg-boeddhistische canon) en (Bodh)-Gaya naar Sarnath gaat — de plaats Kaushambī opnemen, een plaats die in het Pāli-boeddhisme Kosambī heet. Kaushambī / Kosambī, de hoofdstad van de toenmalige staat Vatsa, Matsya, of Vamsa, komt een aantal keren in de vroege canon voor, maar buiten dat lezen we in Roshen Dalal's "The Religions of India: A Concise Guide to Nine Major Faiths" dat een koning met de naam Nichakshu zijn hoofdstad naar deze stad verlegde nadat zijn eerste hoofdstad, Hastina-pura (de olifantenstad) in een overstroming was verzwolgen.
Op de voetnoot-pagina bij het onderwerp "migratie van Boeddha's voorvaderen" wordt kort ingegaan op de twee leerredes die Kosambī in de titel hebben.

Het is helemaal niet onmogelijk dat de deelstaatregering met het opnemen van Kaushambhī buitenlandse oudheid-liefhebbers op een idee wil brengen: verder "ontwikkelen". In deze plaats stond een zogenaamde "Ashoka Pillar" (foto), een pilaar waarop koning Asoka of Ashok[a] een opschrift liet inbeitelen. In de 20ste eeuw is deze pilaar overgebracht naar Allahabad. Naar die pilaartekst wordt eveneens verwezen in de voetnoot bij bovengenoemde "migratie-pagina".
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.