White Jade River      
maart 2020      


■ Op 16 januari van dit jaar werd in een voorstad van Chennai "na twee eeuwen" een theravāda boeddhistische tempel geopend waar, en dat is opmerkelijk, niet alleen de herinnering aan Ambedkar wordt hooggehouden, maar ook die aan onderwijskundige Pandit (= geleerde) Iyothee Thass die een eeuw eerder dan Ambedkar de stap naar het boeddhisme maakte. Zie voor Iyothee Thass het hoofdstuk 'Tamil boeddhisten'. (spreek: ajoo-tii tass)
verder

■ Aan de IIT in Mumbai, het " Indian Institute of Technology", zo werd eind februari bekend, moet in de kantine alle niet-vegetarische voedsel voorzien zijn van het halal-certificaat. Zo'n 25-26% van de bevolking van die stad is moslim, en tussen de 5 en 6% is boeddhist.
Voor wie overtuigd vegetariër is, dus veel, maar niet alle hindus en boeddhisten, en de jaïns in hun totaliteit, is dat niet zo erg. Maar diegenen die niet vegetariër zijn maar toch ethische bezwaren hebben tegen het eten van dooie beesten die op rituele manier de keel is doorgesneden, hebben hun stem laten horen. Ze willen dit niet.

Republic World vroeg nadere uitleg aan de econoom en leider van de aan de regering zijnde BJP, de heer Subra-mánian Swamy. De laatste had in een twitter-bericht laten weten dat "een sikh, een boeddhist, en een jaïn" in het bestuur moeten plaatsnemen van de "Trust" die een Ram[a]-tempel gaat herbouwen in de plaats Ajódja in de deelstaat Uttar Pradèsj. De plaats is bij boeddhisten die het Kleine Voertuig aanhangen beter bekend als Sakéta.
verder

■ Op de foto (zie onderstaande doorklik) zien we helemaal links de heer Koenraad Elst uit België, indoloog en bij de conservatieve hindugemeenschap in India meer populair dan bij de progressieve idem die graag voorbij religie wil gaan. Hij nam deel aan een internationaal colloqium over boeddhisme in de stad Bubaneshwar, deelstaat Odisha.
Op 8 of 9 septemer zou hij, tot het hinduïsme toegetreden, dan gesproken hebben over boeddhisme, en dat onder de hoede van de universiteiten van Utkal en de Jawaharlal Nehru-universiteit in Delhi, en van het KIIPS, een onderzoeks- en onderwijsinstelling voor de "indopacifique" regio.
Van de heer Elst is een video bekend waarop hij vraagtekens zet bij de figuur van Jezus. Dat zou voor hem de reden zijn geweest om het christendom de rug toe te keren. Zover als vraagtekens zetten bij het concept god ging hij niet; goddelijke interventie van de hand wijzen zou haaks staan op geloof in onderandere de hindugod Shiva als scheppende-vernietigende kracht.
Dat moeten we zien als een belangrijke hinderpaal voor hindu-geleerden die het volk willen voorhouden dat het hinduïsme iets anders is dan het christendom: wie bij de analyse niet tot het gaatje kan gaan — en in dat oog van de storm staat het godsgeloof, die komt niet ver, of niet ver genoeg. In die zin hebben boeddhisten, althans de "echte" boeddhisten en niet de mixers die de ene levensovertuiging er in brengen en de andere niet laten gaan (én niet-schepping, én schepping) het een stuk gemakkelijker.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.