White Jade River      
september 2021      


■ Op 27 augustus is het terrein van de Mahābodhi-tempel weer opengegaan voor bezoekers. De verspreiding van de "delta-variant" van het covid-virus leek in deze omgeving zodanig te zijn afgenomen, en bleek zo weinig dodelijk te zijn, dat men het experiment aandurfde. De volgende dag echter werden nieuwe cijfers bekendgemaakt waaruit bleek dat in India als geheel het aantal infecties weer was gestegen.

■ "Researcher, author Gail Omvedt passes away" was de kop boven een artikel in The Hindu van 25 augustus.
Op verschillende twitter-accounts is de 81-jarige herdacht, onderandere op deze waarin wordt gezegd dat ze vanuit de VS naar India ging om de anti-kaste-beweging te bestuderen. Daar huwde ze Bharat Patankar, een "Bahujan man". De dochter en haar gezin zijn inmiddels geëmigreerd naar de VS.

Gail Omvedt heeft zo'n 25 boeken over het onderwerp van haar studie gepubliceerd en was de mede-oprichter van een beweging die de naam draagt van Shramik Mukti Dal.

Wat betreft de aanduiding "Bahujan". Deze betiteling wordt door de populaire vertaalmedia gegeven als drugs- of medicijnhandelaar, maar dat lijkt er vrij ver naast te zitten. In het Márathi, de taal van de deelstaat Maharàshtra wordt er een politiek-maatschappelijke betekenis aan gegeven. Scattered Pillar legt het uit. Uit die verklaring zou moeten blijken dat de term pas in 1920 ontstond als indicatie voor iemand die vandaag tot de SC/ST(1) behoort. De naam van Mahatma (= een eretitel) Jotirao Phule komt daarbij tevoorschijn. Na Phule's overlijden kwam er de "Phule Satya-shodhak", een beweging die omschreven wordt als "non-brahmin", dat wil zeggen, een bevolkingsgroep die "niet-vedisch genoemd moet worden, dus niet schatplichtig is aan de arthashastra toen deze in het verre, of zelfs iets nabijere verleden nog als set vuistregels werd gehanteerd totdat een en ander werd ingehaald door verschillende sets wetsteksten.

The Print was zo vriendelijk een foto van het echtpaar online te zetten.

(1)scheduled caste/scheduled tribe -- formeel inmiddels verboden, maar niet verbannen uit overheidsprogrammas en populaire discussies over het onderwerp.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.