White Jade River      
januari 2020      


Orissa Daily had op 14 december 2019 het bericht dat de voorganger (lekenpriester) Kazuo Yoda twee dagen eerder op 65-jarige leeftijd was overleden.
Hij kwam in 1977 naar India in het gezelschap van de stichter van het japanse Nipponzan Myohoji. Die stichter heette Nitsji-dátsoe Foedji (schrijf: Nichidatsu Fuji).
Sindsdien hebben Fuji en zijn volgelingen in India en elders op de wereld, waar er maar toestemming werd gegeven, "Vredespagodas" opgericht, stoepas waarvan zij meenden dat alleen al er naar kijken een vredig gemoed zou veroorzaken.

Fuji was een van die "ik weet het beter" voorgangers die zijn eigen beweging stichtte, ook (min of meer) gebaseerd op de Lotus Soetra. Hij ontmoette Gandhi, werkte kort met hem samen, en liep mee in een van de zogenoemde zoutmarsen (de britse Raj wilde belasting heffen op zout).
Fuji was ook de stichter van het "Buddhist Pan-Asianism" dat hij verspreid wilde zien in het Mantsjoerije waar China op dat moment nog niet zoveel mee ophad.

Ook de dood van Kazuo Yoda is een soort mijlpaal: het verdwijnen van een eerste-generatie 20ste-eeuwse boeddhistische voorgangers die volgelingen waren van opmerkelijke figuren.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.