White Jade River      
augustus 2021      


■ Sinds 2011 heeft India geen volkstelling meer gehouden. De komende telling, die in februari 2021 gehouden had zullen worden, is doorgeschoven naar 2022 — waarschijnlijk 2022.

Aan de hand van voorgaande tellingen is de officiële opvatting dat India tussen de 2 en 3% christenen heeft. Onofficiële schattingen stellen dit op 8% à 10%.

In zijn gesprek met Citti Media stelt cineast Sudipto Sen dat de percentages moslims en christenen in de deelstaat Kerala de 25% naderen. Het is zijn schatting, er ligt geen telling aan ten grondslag. Hij stelt voorts dat daar het aantal niet aan enige levensbeschouwing gerelateerden aan het stijgen is. De stijging van het aantal moslims in Kerala wijt hij aan wat genoemd wordt "love jihad". Zo wordt de praktijk genoemd waarbij een niet-moslim-vrouw die een moslim wil huwen eerst ook moslim moet worden — waarna de uit zo'n huwelijk geboren kinderen dat dan automatisch ook zijn. Er schijnen in de hoger opgeleide strata van de indiase maatschappij uitzonderingen op die regel te zijn. "Love jihad" is inmiddels officieel van overheidswege verboden, maar zal moeilijk controleerbaar zijn, want hoe stelt men vast dat er van bekeringsdwang sprake is. In zo'n geval zou de aanstaande bruid al de mogelijkheid moeten hebben om te protesteren tegen een (min of meer) gedwongen huwelijk, en dat zullen de families niet op prijs stellen.

Tegen die achtergrond moeten we kijken naar de activiteiten van het amerikaanse PEW-instituut. Waneer in 2011 indiase bevolkingstellers, in gesprek met navayana-boeddhisten de kolom religie met "hindu" invulden, zijn er een paar zaken aanhangig gemaakt, maar niet alle vergissingen zullen zijn rechtgetrokken, c.q. er zijn geen hertellingen gekomen. Wanneer dan PEW in de jaren daarna wereldwijde aantallen en percentages publiceert, hebben ze onderandere gebruik gemaakt van de wat dit betreft kwestieuze uitkomst van de 2011-volkstelling in India.

Vooruitlopend op de komende volkstelling heeft met name de deelstaat-regering van Bihar gevraagd dat er een kolom ST/SC opgenomen zou worden. Of hier aan gehoor zal worden gegeven, en of er een kolom "religie" op het invulformulier, of op het schermpje komt is hier niet bekend.

Nog voordat de indiase volkstelling van (waarschijnlijk) 2022 heeft plaatsgevonden — na het seculier worden van Nepal is India het enige hindu-land ter wereld — heeft PEW recentelijk verwachtingen gepubliceerd over de toename of terugloop van religies en levensovertuigingen wereldwijd. PEW's gedetailleerde onderzoeksmethode en -resultaten zijn hier niet ingezien.
Een site als die van Statistica laat de samenvatting zien, dat wil zeggen, de verwachtingen tot 2060. Voor wie de Statistica-statistiek niet in kan of wil zien zijn hier de belangrijkste resultaten c.q. de PEW-gissingen:

Zonder religieuze affiliatie: 16,0% in 2015 naar 12,5% in 2060 — een 3,5% verwachte daling

Hindoes: 15,1% naar 14,5% — een 0,6% verwachte daling

Boeddhisten: 6,9% naar 4,8% — een 2,1% verwachte daling

Islam: 24,1% naar 31,1% — een 7% verwachte stijging

Christendom: 31,2% naar 31,8% — een 0,6 verwachte stijging.
■ PEW-schattingen

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blog

twitterNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.