mei 2022      

  Nieuws over boeddhisme■ Na twee jaar keert de lantaarnparade door de straten van Seoul weer terug, meldde het koreaanse persbureau op 1 april.
Het lantaarnfestival, "Yeon-deung-hoe", dat inmiddels op een Unesco-erfgoederenlijst staat, is op 30 april van start gegaan en liep als gebruikelijk tussen twee grote tempels. De gebeurtenis staat in het teken van Boeddha's geboorte — die in koreaanse mahāyāna-kringen op een andere dag gevierd wordt dan zijn Ontwaken en Verlicht heengaan. Ook Japan maakt een nadrukkelijk onderscheid tussen de drie data. Daar staat 4 april dan weer in het teken van Boeddha' Ontwaken. En dan hebben we het in al die gevallen over de "historische" boeddha: Sákya-muni Boeddha (of Gótama/Gáutama). Zie boeddhadag.

(Bij de foto) We maken het historici van de toekomst wel erg gemakkelijk: mondkapje, dus 2020-2022.

■ Op dezelfde dag liet ondermeer de Korea Herald weten dat de eerw. Seong-pa op 25 maart was aangesteld als geestelijk leider over de Jogye Orde. De 82-jarige volgt daarmee de eerw. Jin-je op, en zal eveneens voor vijf jaar aanblijven.
Dankzij de bevriende sunim bij wie ik korte tijd verbleef tijdens zo'n verbluffend mooie najaarsperiode met zijn verschillende soorten esdoorns vol in kleur, maakte ik kennis met deze no-nonsens monnik, bescheiden, vol humor, maar ook zelfverzekerd. Dat waren prettige tijden.
verder

■ President Moon Jae-in van Zuid-Korea heeft, in de woorden van de Korea Herald van 8 april, spijt betuigd over een "gaffe" tijdens een wandeltocht in de buurt van de Beop-heung-sa. Hij zou uitgerust hebben zittend op een hoeksteen van deze tempel. De op de toerisme-pagina zogenoemde "Jinsinsari" (djien-sin-saari: Chin.: sari = Skr./P.: sarira) zijn stoffelijk restanten, c.q. relieken.
Een van de fotos op die site toont ons ook een stenen schildpad, teken van tenminste lang leven, die een pilaar op de rug draagt met als top-ornament twee naga-koppen die iets stoepa-achtigs flankeren. Een stoepa wordt te allen tijde op de top afgewerkt met een zinnebeeld van volkomen verlichting, of dat nu een chchattra (parasol) is, een vlam, of een al dan niet gedecoreerde knop.

■ De krant de Donga had op 31 maart de aankondiging dat er een boek is verschenen met afbeeldingen van de 363 tempelbellen in Korea. Niet alleen dat, maar iedereen kan nu met behulp van een QR-code ook het geluid van 41 bellen downloaden en afspelen. En iedereen heeft natuurlijk een smartphone waarmee zoiets kan. Daar zijn ook de jongelui van overtuigd die de communicatie tussen instellingen en bedrijven en het publiek verzorgen (stuur even een foto).
Een van de koreaanse bellen, de "Yeon-ji Temple Bell" bevindt zich nog steeds in Japan, bij de "Jōgū Shrine"(1) , zo lezen we. En alhoewel Japan deze oorlogsbuit in 1953 tot nationaal erfgoed heeft verklaard, lijkt het zich nu in de opslag te bevinden, verroest en vol gaten. Dt is dan weer enigszins een minpuntje.
Het artikel eindigt met de mededeling dat dit boek het startpunt zal betekenen van een studie naar koreaanse tempelbellen.

(1) Een shinto-heiligdom waar voor kindertjes wordt gebeden. "Shinto" valt af te leiden uit het zigzag-vaantje (kinpei) voor de hoofdingang. Zie onderste foto.
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.