White Jade River      
september 2021      


■ Om de cultuur van de Baekje-periode (18 vc - 660 nc) meer onder de aandacht te brengen hebben drie steden in Zuid-Korea de handen ineengeslagen om een festival te organiseren onder de naam "Baekje Historic Areas".
De aandacht wordt gevestigd op een aantal gebouwen uit die periode: een paleis, graven, een fort, en de tempels Jeongnim-sa en Mireuk-sa.
De festiviteiten gingen op 13 augustus van start, wat de einddatum is, stond niet in het bericht in de Joong ang Daily.

Voor wat betreft de Jeong-nim-sa schrijft de Jogye-anthology (vol 10): "In 1249 Iryeon founded Jeongnim-sa in Namhae, which was built by Jeong-an (?-1251), ..." Van Ireyon (sunim) wordt gezegd (p.33): dat hij verbleef op de berg Po waar hij in 1273 verlichting bereikte door zijn praktijk van "hwadu" (Chin.: hua-tou), dat niet echt hetzelfde is als het japanse koan. De Jogye-tekst zegt daarover dat zijn praktijk er een was van "phrase-observing meditation" (ganhwa-seon), een meer cerebrale vorm dan de koan-praktijk. In het verlengde daarvan wijdde Ireyon zich aan de "filosofische traditie van de Suseon-sa", het koreaanse ch'an/zen, hoewel hij zich hiertoe niet beperkte.

Iryeon's verblijf op de berg Po was overigens het gevolg van doorgaande militaire activiteiten — onder leiding van legerleider Choe I werd in de toenmalige Gyeongsang-provincie het hoofd geboden aan de invasie vanuit (Binnen-)Mongolië. Die weerstand duurde 30 jaar, en begon in 1231, het jaar waarin Iryeon 26 jaar oud was. Vanaf dat jaar zwierf Iryeon op de berg Po van tempel naar tempel, en waar de doorbraak plaatsvond is niet bekend.

Iryeon's vader maakte deel uit van het regionale bestuur, en zijn moeder kwam uit de Yi-clan (Y-A: p.32) waaruit het koninkrijk van de Jeo-son voort zou komen.
Iryeon werd op 9-jarige leeftijd postulant-novice in de Muryang-tempel in de plaats Haeyang. Op zijn veertiende kreeg hij de hogere wijding. De tempel stond bekend als de "Gaji Mountain School" (Gaji san-mun). Het koreaanse sanmun heet in het japans sanmon. In de zen-praktijk wordt het vertaald met "de poort (mun/mon) van drie (of drievoudige san) bevrijding(en). De Muryang stond er om bekend dat hier de Seon (ch'an/zen) meester Dou-i verbleef in een heremiet-setting; deze trad niet in het openbaar op. Dat niettegenstaande werd, als gevolg van zijn aanwezigheid, de Muryang-sa de bakermat van het zuidelijke ch'an/seon.

Van Iryeon (leg de nadruk op de lettergreep -yeon) is geen afbeelding online gebracht, van Dou-i ook niet. Er is een eerste druk bewaard gebleven van de door Iryeon geschreven kroniek over de "drie koninkrijken", de Samyuk Yusa.
Voor Doui werd in 2006 een memoriaal georganiseerd.
Van de Jeong-nim-tempel en zijn stenen pagoda met vijf lagen zijn er heel wat afbeeldingen, zoals de hier getoonde.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.