White Jade River      
september 2019      


Mistaken identity

Omdat een restaurateur ooit een verkeerde aantekening maakte bij een beeld in het Nitenmon-poortgebouw van een mausoleum in de japanse stad Nikko, werd dit beeld 200 jaar lang aangezien voor Komo-kutèn (Virūpāksa in het Hybrid Sanskriet), een van de vier beschermende devatā, of vier hemelse koningen die ieder een van de kardinale windrichtingen beschermt — zegt een traditie die tegelijkertijd heel jong en heel oud is, jong omdat dit concept in de vroege en latere boeddhistische geschriften voorkomt, en oud omdat het als zodanig werd geleend uit de vedische periode die daaraan voorafging. De Japanner Komo-kutèn, resp. de Indiër Virūpāksa beschermt dan het westen.
De krant de Asahi liet weten dat hier een misverstand is opgelost. Takashi Kajiyama schreef op 30 juli dat bij conserveringswerkzaamheden de vergissing werd ontdekt, en sindsdien heeft het standbeeld de juiste naam: [d]Jiko-kutèn in 't Japans, en Dhrta-ràsta in 't Hybrid Sanskriet, en die gaat over het oosten. In Japan wordt hij zelfs gezien als "beschermer van de natie".
Deze twee, Komo-kutèn en Jiko-kutèn zijn in dat land de enige twee van de vier die als een soort poortwachter dienst doen. Alle vier komen we vooral in mahāyānistische chinese poortgebouwen van tempels tegen. Het zijn bijfiguren, maar de bezoekers vinden ze doorgaans leuk en tempelbewoners moeten er nogal eens goed op letten dat de een of de andere van deze vier niet door oude omas en opas worden aangezien voor dorpsgoden die een hapje en een wierookje verdienen. Dergelijke afwijkingen van de toch al wat kwestieuze zaak worden zelden of nooit getolereerd. 't Moet niet bijzonderder worden dan het al is.

Musea in New York

New York's burgemeester Bill de Blasio heeft de musea in de stad de wacht aangezegd: of diversiferen en vernieuwen, of subsidie kwijt raken. Er zijn 33 van deze instituten in New York, inclusief het Rubin Museum of Art dat zich heeft gespecialiseerd in de kunsten uit de Himalayas. De Blasio wil vooral af van de overwegende "witheid" van het bestuur van de meeste kunstinstellingen.
Het Rubin wordt gerund door "witten". Of zij ook tot de geviseerden behoren bleek niet uit een bericht van 7 augustus.

Freeports

Freeports, opslagplaatsen voor met veel geld aangeschafte kunstvoorwerpen waarover de eigenaar geen belasting wil betalen, zijn een problematische categorie binnen het economische leven. Er gaan heel wat stemmen op die vinden dat het wegzetten van je overtollige geld in kunst, die dan in zo'n Freeport wordt bewaard, slecht is voor de economie, slecht voor de verspreiding van kennis over de kunsten, en oneerlijk jegens diegenen die wel een kostbaar oud brosje van opoe hebben, maar dit toch niet in een Freeport kunnen opbergen om het zonodig te verpatsen aan een andere belastingontduiker.
Dat gezegd zijnde wil Boris Johnson na de Brexit "10 state-of-the-art" Freeports gaan bouwen. Dat is dan het begin van een te verwachten post-Brexit wild-west economie. Johnson meent dat hier "duizenden banen" mee geschapen kunnen worden. Dat is maar zeer de vraag; een paar bewakingscameras zal over het algemeen voldoende zijn.

Kinderspel

Het Rubin Museum of Art heeft in augustus dit jaar een tentoonstelling geopend onder de titel "Clapping with Stones: Art and Acts of Resistance."
Een zekere Kimsooja leverde daarvoor haar in 2017 gemaakt "Lotus: Zone of Zero" in, een eigen versie van de lantaarndecoratie die rond de gedenkdag van Boeddha's geboorte wordt opgehangen op het terrein van de koreaanse Jogye-tempel, maar niet alleen daar. Kimsooja vond dat niet genoeg en combineerde het met tibetaanse, gregoriaanse, en islamitische zangen.
Kinderspel mogen we wel zeggen. Waar houdt decoratie op, en begint kunst?

Opgegraven
Tentoongesteld


Terug naar de voorpagina

white jade river-blog

words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.