juni 2023      

  Nieuws over boeddhisme■ Susanta Nada fotografeerde een slapende olifant tussen de rijen theestruiken. Wellicht mogen we de rust en vrede die het uitstraalt toewensen aan een wereld die op plaatsen in tumult verkeert en wel wat bezinning kan gebruiken.

■ De deelstaat Telengana, zo lazen we in Great Andhra van 5 mei, gaat actief aan de slag om Boeddha's leer toe te gaan passen. Onder leiding van de deelstaatminister K. Chandra-sekhar Rao zal men "Lord Buddha's aspiraties in vervulling brengen door maatregelen uit te vaardigen die de ontwikkeling van alle secties van de bevolking aangaan, inclusie de SC, ST (SC/ST = Scheduled Caste/Scheduled Tribe), de BC (Backward Castes), de minderheden, de vrouwen, en de armen, onverschillig welke kaste, huidskleur of religie dan ook."

■ In Assam, in Doomdooma (spr.: doemdoema), India, vierden de theravāda-boeddhisten "Buddha Purnima", Boeddha's geboorte, zoals de krant dat meldt. De viering vond plaats onder een afdak buiten de tempel. Er waren waarschijnlijk te veel aanwezigen voor een binnenshuis-viering.

■ Ook Tárandjit Singh Sándhu, India's ambassadeur naar de VS, verklaarde ter gelegenheid van Vesak dat "boeddhisme een van de grootste giften van India aan de wereld is, met een geschiedenis van meer dan 2500 jaar."

■ In Colombo, Sri Lanka, organiseerde de "High Commission of India" een speciale tentoonstelling ter gelegenheid van Vesak.
In het bericht lazen we dat "De tentoonstelling nog eens getuigt van India's onvermoeide inspanningen om het boeddhistische erfgoed in India en doorheen de wereld te behouden en te restaureren."


■ In een tibetaans-boeddhistische vestiging in Tawang, Arunachal Pradèsh, India, werd begin mei een conferentie gehouden over "Nalanda Boeddhisme". Nog afgezien dat er geen boeddhistische stroming met de naam "Nalanda-boeddhisme" bestaat, en dat met die term uitsluitend verwezen wordt naar de overheersende tibetaans-monastieke aanwezigheid aldaar, in het verleden, (waardoor anderen wegtrokken) stond het thema van de bijeenkomst in het teken van "bruggen slaan tussen civilisaties", en dan met name tussen die van zuid-oost Azië.
In tegenstelling tot Weeraratna's klacht (spr.: wiira-ràtna) wordt in het Khmer Times-artikel verslag gedaan van de "religie's weerbarstigheid en aanpasbaarheid in het aangezicht van een snel-veranderende wereld ...".(1) En ook hier wordt gepleit voor een aanhalen van (levensbeschouwelijke/religieuze) banden tussen "India en Zuidoost Azië".

(1) Boeddhisme stelt zich inderdaad op als de opvoeder van indivuduen en groepen die schoppend, schreeuwend, bijtend, scheldend, oorlog voerend door de wereld gaan — d.w.z. op het schaarse moment dat die razernij in de hersenen even op rust staat — of er nu gehoor aan de aanbevelingen gegeven wordt of niet. En inderdaad, vaker dan niet komen types na enige tijd terug met de spreker's eigen woorden, maar dan gezegd door iemand uit de eigen "Sippe". Dán heeft het waarde.■ In India werd er eind april, begin mei campagne gevoerd voor deelstaat-verkiezingen. Dat ging er nogal aan toe. In een land waarin niet iedereen de campagne vanaf het tv-scherm kan meemaken gaan duizenden de straat op en bejubelen kandidaten, tenzij ze protesteren. Op twitter zagen we dan ook een gezamenlijke bijeenkomst van de partijen de "Vishva Hindu Parishád" en de "Bajrang Dal". Op die opname gemaakt door persbureau ANI zien we geen verkiezingstoespraak, maar de recitatie van een befaamd religieus lied, de Hánuman Chalisa, een verering van de hindugodheid Hánuman. (spr.: hánoeman dzjálisa)

In die tekst is het Hánuman die Sri Lanka veroverde, en niet Rávana. Het wordt door de dichter Túlsidas in het voorbijgaan vermeld, hij legt er geen al te grote nadruk op, ook al wordt er ook gemeld dat deze godheid de ásuras versloeg, dus die voor-boeddhistische tribe die het eiland toen bewoonde. De zinsnede wordt gevolgd door de mededeling dat "Vibhishan Heer over Lanka" werd, de jongere broer van Rávana, zegt de itihasa.

Waar "het boeddhisme" het soms ook over heeft is Kuber[a], de god van voorspoed, althans in het hinduïsme. Dat begrijpen we wel, die culturele appropriatie. Het waren vooral handelaren die het boeddhisme gingen aanhangen, en zonder welstand en voorspoed geen zakendoen, dus vandaar.

En wanneer we de naam "Mahaveer" tegenkomen (Maha viir), dan herinnert ons dat aan de toenaam van de stichter van het jaïnisme: de grote sterke.

Met andere woorden, het moet ons niet vreemd voorkomen dat de overtuigd hinduïstische mens zowel banden met Sri Lanka (voorheen Ceylon) claimt, als zegt dat het jaïnisme eigenlijk een stratum van het hinduïsme is (en dus beslist niet onder welke religieuze of politieke druk dan ook zal komen).


Waar we gewend zijn aan de naam India, zijn er ook landen, zoals bijvoorbeeld Pakistan, die de naam Hindustan gebruiken. Dat is goedbedoeld; daar is geen kwaad woord mee gezegd.


India

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blog

twitterNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.