december 2022      

  Nieuws over boeddhisme■ De monniken van Bhutan, zo meldde de New Indian Express van 25 november, willen in centraal-India een vestiging gaan bouwen. Dat willen ze dan doen op het al bestaande "Buddhist Heritage Park" (Buddha-vanam, het boeddhabos) in Nagārjuna-sagar in het district Nalgonda.
Uiteraard is de indiase regering daarmee ingenomen, hoe meer variëteit in boeddhistische vestigingen aldaar, hoe interessanter het is voor de toerist, en hoe gemakkelijker het voor de monialen-inwoners is om in het levensonderhoud te voorzien.

■ Op 15 november werd een video geupload van de plechtige heropening van de Wang-due Dzong of Wangdue Phodrang in Bhutan (ongev.: wangdwee).
Het fort, én bestuurlijk centrum, én tempel tegelijk werd in 1638 gebouwd in opdracht van Zhabdrung Ngawang Namgyel, de stichter van Bhutan die handelde op aanraden van "een oude kreupele man" die Yeshey Goenpo (ongev.: jeesjee gwènpo) geweest zou zijn, en een avatar van de figuur Mahā-kala volgens de in de wiki-pagina genoemde Nyingma-stroming (van Bhutan).

In de eerste minuten zien we het koninklijk paar met in hun midden de jonge prins mee opstappen in een optocht naar de "dzong" waar dan een korte plechtigheid wordt gehouden, gevolgd door een even plechtig dansevenement op de binnenplaats.

Tien jaar geleden brandde de Dzong helemaal af, en het heeft tot nu geduurd voordat alles weer was opgebouwd. In de 17de eeuw, dus de eeuw waarin het fort werd gebouwd diende het ter verdediging tegen aanvallen vanuit Tibet; Bhutan had zich van Tibet afgescheiden en wilde dat wel zo houden.

Rond 0:40 min. in de video doet de monnik wat ze vroeger in China ook deden, en waar men zich daar nu een beetje voor geneert: hij klapt in de handen om het publiek van de looproute weg te krijgen. En dat publiek maakt zich buigend uit de voeten.
De koning (op de voorgrond onder de twee mannen in geel overgewaad die met het zwarte haar) is vergezeld van zijn zoontje die op zijn manier meedoet aan de plechtigheid.
De vrouwen, onder wie de koningin, mogen er ook zijn, maar ná de mannen en monniken.
Maar overigens was het een waardige gebeurtenis, hetgeen van Himalaya-festiviteiten niet altijd gezegd kan worden. We zien niettemin dat heel wat mensen de routine van het dansend rondstappen niet echt onder de knie hebben; er wordt wat afgeschutterd, net als hier wanneer plecht en ernst er aan te pas komen.


■ Michelle Jana Chan schreef voor de Los Angeles Times een artikel over LGBT-ers in de Himalayas. Het artikel werd overgenomen door Yahoo!News van 10 november.
Michelle heeft het over "een queer" jongeman in Bhutan die tot niet lang geleden geconfronteerd was met het nationale strafrecht — voor het eerst vastgelegd in 2004 en vernietigd in 2020 — volgens welke "sodomie of enige andere sexuele uiting die tegennatuurlijk is" veroordeeld diende te worden.
De bhutanese tekst was gebaseerd op oude wetgeving in India die in 2018 werd afgeschaft. In Bhutan heeft het dan iets langer geduurd.
Verwacht wordt dat "same-sexhuwelijken" binnen afzienbare tijd ook niet langer verboden zal zijn.

In het artikel lezen we ook over Taiwan waar in 2019 gender-wetgeving is versoepeld en, zo staat er, Thailand neigt nu ook in die richting terwijl in Singapore "gay sex" in augustus van dit jaar werd gedecriminaliseerd.
Voor wat Bhutan betreft verwijst de door Michelle geïnterviewde persoon op de meerderheidsreligie het boeddhisme waarin we het strict-religieuze "magnietmoetniet" niet kennen. ("Stom" en "onnadenkend" kennen we wel; de snuivende, spuitende, slikkende, en innemende gemeenschap moet niet denken dat we vinden dat ze prima bezig zijn. Dat idee lijkt nog steeds te bestaan. Maar dat is ver bezijden het onderwerp waar we mee begonnen.)Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.