mei 2022      

  Nieuws over boeddhisme■ Tegen de tijd dat de zwaluwen terugkeren: Mejuffrouw Jansen, die later zou huwen met de heer Jansen — het echtpaar Jansen-Jansen, vertelde over zo'n geluksmomentje uit een tijd die je niet meteen associeert met geluk. Haar huisje was tijdens WO-II gebombardeerd en ze had tijdelijk onderdak gekregen in een kamertje in een schuur waarboven een heel laag zoldertje waar jaarlijks de zwaluwen hun jongen grootbrachten. Ze keek naar buiten: — "En daar had je ze hoor, en dan hoorde je ze rond-schuifelen en hijgen van vermoeidheid."
Hoeveel mensen zijn er die over een dergelijke ervaring kunnen berichten? Maar heel weinig, denk ik.

■ Tijdens een recent forum in Vietnam heeft de nederlandse ambassadrice dat land "ca 50 miljoen USD" aangeboden voor iets dat de toenmalige kroonprins van Nederland watermanagement noemde. Dat lazen we in Le Courrier van 15 april.
Het gaat dan om werken op de Mekong-rivier, en met name langs de delta. Men gaat proberen iets te doen aan de verzilting van land rond de Mekong-monding —— een probleem dat rond het Scheldebassin in Nederland eveneens speelt, en waar enkel het oogsten van zoutminnende planten een niche-market blijkt te zijn, waar maar weinig spelers bij betrokken zijn.

Singapore, India, Nederland, China, en de Oekraïne-oorlog

Vatikaan en Vietnam, officiële betrekkingen

Golfstaten staan bouw hindutempels toe

■ In het VK was een wet voorgesteld waarbij het verboden zou zijn homosexualiteit te genezen middels daarvoor voorgestelde therapieën. De britse pers liet op 1 april weten dat de Premier een besluit klaar had liggen om dit verbod op "bekerings-therapie" terug te draaien (The National: "the PM has agreed we should not move forward with legislation" to outlaw the practice). Onder fel protest uit LGBT-kringen liet hij dat voornemen ook weer onmiddellijk varen. De heer Johnson heeft 11 kinderen bij 4 vrouwen. Hij zal opinies hebben over same-sex.

■ Terwijl op Java demonstraties werden gehouden tegen, zo ging het gerucht, de President's wens zijn ambtstermijn te verlengen — hij heeft er bijna 2 op zitten en moet dan, volgens de wet, plaats maken voor een ander — liet de burgemeester van Bogor op 30 maart weten dat hij een conferentie van USAID niet bij mocht wonen. Zijn stadsbestuur had een wet over transgenders en homosexualiteit voorgesteld en er in de gemeenteraad door gekregen. Volgens die wet is er in het geval van transgenders en homosexualiteit dan sprake van "sexual deviation", sexuele afwijking. Met een dergelijke tekst in de hand kunnen rechters straffen opleggen aan personen die volgens hen aan die kwalificatie voldoen. USAID had in dit voorval aanleiding gezien de burgemeester (en zijn medebestuurders) te boycotten. Dat lazen we in de Jakarta Globe van 30 maart 2022.

■ En opnieuw is er sprake van dat we afstammen van buitenaards leven. Althans dat lezen we in een bericht waarin staat dat leven op aarde ontstond als gevolg van een meteoriet-inslag en daarbij van buiten de dampkring meegenomen stof(fen), "kernmateriaal dat aan de basis van dna ligt", die levensvatbaar zijn geweest.

Cilisos (chilisaus) had een verhaal over Na Tuk Kong, een 50/50 mix van chinees en maleis volksgeloof. De figuur zorgt voor vrede, voorspoed en gezondheid, dus da's dan geregeld. Mocht een Maleisië-reiziger zich nog eens afvragen waar dat schrijntje goed voor is, nou hiervoor. En verder meldde Cilisos dat het (en dat is gezien de strikte sunni-interpretatie van de islam te lande niet zo verwonderlijk) alleen etnisch-chinese burgers zijn die Na Tuk Kong iedere dag even bezoeken.

■ Dat Arakan (Rakhine) in Myanmar eigenlijk (weer) op zichzelf wil is al tientallen jaren bekend. Nu het conflict tussen de zittende regering en de naar autonomie of onafhankelijkheid strevende grensgebieden opnieuw op een hoogtepunt zit, liet de krant de Irrawaddy van 6 april weten dat het Arakan-leger(tje), d.w.z. de Arakan Army (AA), een waarschuwing liet uitgaan naar de centrale overheid: bemoei u niet met onze administratie want anders ontstaat er (opnieuw) een gewapend conflict.
Het Arakan-bestuur wordt geleid door leden van de oppositie, ook al werden de president-hoofdbestuurder van het Arakan-bestuur, en een van zijn dochters namens de federale overheid gevangen genomen.

■ In Peru heet Machu Picchu, "de oude berg" in het Quechua. Maar volgens de Incas van de 15de eeuw was de naam Huayna Picchu: "nieuwe berg".
Daarmee, zo wordt gezegd, is afgedaan met de mythe dat de berg een eeuwige verloren stad is geweest — want "nieuwe berg" suggereert een ca 15de-eeuwse stedelijke ontwikkeling.
We mogen verwachten dat nu ook onderzoek gedaan gaat worden aan ca 15de-eeuwse bouwtechnieken en bouwmaterialen.

India: Premier huldigt voorman WGO; zorg om voortbestaan gierenpopulatie

■ Eind maart, begin april werd bekendgemaakt dat in Nederland het aantal christenen nu tot minder dan de helft was gedaald. Dat is onjuist. Het aantal christenen is al tientallen jaren beneden de 49%. Zij die de kerk verlaten melden zich echter zelden formeel af. Dat nu een -50% cijfer wordt gegeven ligt ongetwijfeld daaraan dat er steeds minder doop-plechtigheden plaatsvinden, en het ligt aan de overlijdens van nog steeds als kerklidmaat ingeschreven staanden, voor zover basisadministraties dit laatste aan de kerkgemeen-schappen melden (persoonlijke ervaring heeft geleerd dat met name de Jehova Getuigen uit een of andere hoek inzage kregen in dorpse basisadministraties en daaruit gegevens optekenden over verhuizingen; je kreeg een gratis Wachttoren in de bus. Die grappenmakerij lijkt nu voorbij te zijn.)
Hoe het in werkelijkheid zit met de verdeling onder de verschillende religies en levensbeschouwingen zou alleen vastgesteld kunnen worden bij een volkstelling waarbij ook dit hokje aangevinkt kan worden. Volkstellingen mogen echter niet meer, dus we zullen 't nooit helemaal weten.

■ Vorige maand kwam nog het bericht dat Pakistan meer toeristen wil naar de grensgebieden met Afghanistan waar ooit vestigingen van boeddhisten zijn geweest. Er was dan onderandere sprake van de regio Pakhtunkhwa. Uit een recente video geupload door journalist Shekar Gupta blijkt dat de hele grensstreek aan Pakistaanse kant in handen is van een zekere Faiz Hameed en zijn mannen. Faiz Hameed werd in 2021 als hoofd van Pakistan's leger vervangen, en heeft zich sindsdien naar genoemde grensregio teruggetrokken. Berichten vanuit Afghanistan doen melding van regelmatige beschietingen door Faiz Hameed's kennelijk radikaal-religieuze groepering. Of ze Afghanistan in handen willen krijgen — dan heb je in termen van macht en inkomen tenminste wat — weten we niet. Buitenlandse inlichtingendiensten houden radikale pakistaanse groeperingen als Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba, Lashkar-e-Jhangvi, en Sepah-e-Sahaba in de gaten. Wie in het grensgebied met Afghanistan de ruïnes van boeddhistische kloosters e.d. wil gaan bekijken moet zich voorbereiden op belangstelling van lieden die helemaal niets hebben met cultureel erfgoed van ongelovigen.

■ Het is geen grap: Een auto zonder bestuurder, zo'n experiment dat het zou kunnen halen, werd 's-avonds in San Francisco aangehouden omdat de koplampen niet brandden. Maar waar was die bestuurder, wie kon staande de bijeenkomst op de bon geslingerd worden? Dat lazen we in The Star van 12 april.

Ander nieuws

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blog


Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.
Stichting onder nummer 20138036.