White Jade River      
juli 2019      


■ Als een teken van sympathie staan op deze pagina twee voorbeelden van afrikaanse kunst. Het bovenste beeld werd gemaakt door een Dogon, het alleronderste door een Fulani (of Peul), voor zover bewust religieus allebei de volkeren komend uit een zeer gematigde islamopvatting die soefistisch genoemd zou kunnen worden. Een dorp in Mali waar beide ethnieŽn woonden werd op 10/11 juni door zogenaamde jihadisten aangevallen. Alle huizen werden verbrand, alle vee werd geslacht en verbrand, en alle mensen werden gemarteld en verbrand.
verder

India. Toenemende individualiteit? ; Grondwetswijziging gewenst op artikelen over religie/levensbeschouwing ; roep om GM-gemodificeerde zaden.

■ Bij de overburen is een voorstel gelanceerd om een insectenbank aan te leggen (zoals we ook een zadenbank kennen).
En in Duitsland wordt er ook gediscussieerd over het gebruik van glyfosaat, een product dat wordt ingezet door de Deutsche Bahn en door de landbouwers.
In Zwitserland werd op 20 juni door de Nationalrat een voorgesteld algeheel verbod op "synthetische pesticiden" afgewezen. Een voorstel om alleen nog drinkwateraanbieders te subsidiŽren die een 100% pesticidenvrij product afleveren haalde het ook niet.
Nadat in Nederland het resultaat van "de klimaattafels" op 28 juni werd gepresenteerd viel het op dat de nationale tv-zenders een zekere Thierry Baudet als eerste voor een commentaar aan het woord lieten. De man, die d'r niet voor heeft doorgeleerd, volgt een absolute minderheid aan zogenaamde klimaatontkenners. Tegelijkterijd beseffen we hier dat de komende jaren de aandacht meer zal moeten liggen op airconditioning, en minder op driedubbel glas. Ook tegelijkertijd kijken we vanuit wat hogere flatlagen 's-ochtends aan tegen, niet nevel, maar smog, waarvan het epicentrum volgens de belgische weerkundige dienst in het industriegebied rond Gent ligt, een fenomeen dat uitwaaiert tot zover noordelijk als de zeeuwse en zuidhollandse eilanden.

Roar heeft een korte video over de waterschaarste in de AnurŠdha-půera regio in Sri Lanka. Binnen een paar jaar zal dit probleem zijn opgelost, zo werd gemeld. (Wanneer de lezer het woord "oya" voorbij ziet komen mag z/hij weten dat dit "rivier" betekent.)

■ In het weekend van 15/16 juni zou "de nacht van de vluchteling", een voettocht, beginnen in Kamp Westerbork, het kamp van waaruit de joden in de Tweede Wereldoorlog werden weggevoerd naar de kampen in Duitsland en Polen.
verder

■ Facebook heeft absolute dilettanten aangeworven om, op verzoek van non the wiser politici, Facebook-paginas te screenen op wat de sprekende massa slechtigheid allerhand vindt. Dat gaat dus gierend verkeerd. Niet alleen vanuit de politiek en maatschappelijke organisaties regent het klachten, maar ook privť-personen en de kunstenwereld krijgt te maken met deze nieuwe vorm van kwezelarij. Laatstgenoemde kunstenwereld heeft daarop de kat de bel aangebonden en heeft een video online gebracht waardoor Mark Zuckerberg les krijgt in "Digital Propaganda."
Bij Youtube gaat het al niet veel beter. Gaan we weer een echte samizdat krijgen, nieuwsberichten per fax, of getypt met 6 carbonnetjes er tussen, of in 200-voud gestencild en in de late avond stiekem rondgebracht? Dit laatste is een grap, maar de naam George Orwell valt hoe langer hoe vaker.

■ Het is ook in de nederlandse media geweest: MaleisiŽ, dat de "dumping ground" voor plastic afval vanuit de hele wereld is geworden, ook vanuit Bangladesh en China, heeft het besluit genomen de hele zooi terug te zenden, in eerste instantie vierhonderdvijftig ton (en niet 300 ton, AD!). Het gaat dan om niet aan de vooraf vastgestelde criteria voldoend materiaal: return to sender. Ook China accepteert geen welvaartsafval meer.
Binnen dit kader zijn in MaleisiŽ 150 illegale afvalverwerkingsbedrijven gesloten. Een woordvoerder namens de regering noemde hen "verraders van 's-lands wens tot duurzaamheid". De woordvoerder sprak ook de verwachting uit dat deze handelaren voor het gerecht zouden gaan verschijnen.

■ Zie deze video over pluralisme. (engelstalig) De luisteraar zal, gewend aan 2000 jaar indoctrinatie waarin niet het en-en heerst, maar het of-of, steigeren tegen de en-en filosofie van het indiase continent. Z/Hij zal ook zien dat de ergernis over westerse pedanterie zover is gestegen dat het een objectieve waarneming in de weg staat. Concluderend: wie nationalisme eng vindt trekt zich niet terug op eigen stellingen en in de eigen tent, maar ontwikkelt internationalisme, meervoudigheid, gelijktijdigheid, kortom, een dharmische geestesgezindheid.

■ Dat Boris Johnson tijdens een Premier-kandaatdebat op 18 juni degeen was die stelde dat het Verenigd Koninkrijk plannen moeten maken voor het geval er een "no-deal Brexit" komt, en dat de andere kandidaten daar heftig op reageerden met een "dergelijke plannen! Nooit!"; dat het als normaal wordt gezien dat de Noord-Ieren weer onderling slaags zouden raken indien er een "harde grens" tussen noord en zuid zou komen; dat een van de kandidaten meedeelde dat er voor de ierse grensbewaking IT-technologie gebruikt kan gaan worden, maar dat de ontwikkeling en implementatie 2 jaar gaat duren, vanaf november 2019, is verbijsterend.

Energie. Niet alle oplossingen zijn slim

Verbod vestiging "Academy for the Judeo-Christian West" in ItaliŽ

■ Hindus vierden in juni 2019 opnieuw Kumb Mela. Een Tamil Nadu-zender gaf de toename in belangstelling voor dit evenement in een grafiekje weer. In 1903 waren er 400.000 bezoekers op de uiterwaarden van de Ganges in de buurt van Allahabad, dat sinds kort is herdoopt in Prayagraj (praaja-gradzj), en in 2019 werden er door de organisatie 150 miljoen verwacht.

■ De schrijver-dichter Boris Vian, niets met boeddhisme, maar wel pacifist, werd op 28 juni herdacht. Op die dag, 60 jaar geleden, overleed hij, en 100 jaar geleden werd hij geboren. In Tirade, een van de niet meer bestaande literaire tijdschrijften van Nederland, herdacht de ook al niet meer bestaande Joke Kool-Smit, een van de meest bekende feministes van haar tijd, deze schrijver, en met name zijn boek "L'ťcume des jours". Ergens op deze site is zijn zin "de tijd verglijdt en heeft daar tijd voor nodig" voorlopig vereeuwigd (le temps passe mais il y met le temps). Een van de hele korte liedjes die hij schreef was een ode aan de deserteur.Terug naar boven
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.
Stichting onder nummer 20138036.